"Iɴ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ ʏᴏᴜ ʟᴇᴀʀɴ ᴡʜᴇɴ ᴛᴏ ʟᴇᴛ ɢᴏ, ᴀɴᴅ ᴡʜᴇɴ ᴛᴏ ʜᴏʟᴅ ᴏɴ."

If I see any hate comments I will delete them. We are all here to enjoy something we like <3 so if you don't, keep it to yourself <3

𝘞𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘮𝘺 𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘰𝘧 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘥𝘪𝘴𝘦
𝘏𝘦𝘭𝘭𝘰!
𝘔𝘺 𝘯𝘢𝘮𝘦'𝘴 𝘛𝘪𝘯𝘢, 𝘐'𝘮 24 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘰𝘭𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘐 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘰 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 <3
𝘌𝘯𝘫𝘰𝘺

𝑺𝑻𝑶𝑹𝑰𝑬𝑺:
Yᴏᴜʀs Tʀᴜʟʏ | Cʜɪsʜɪʏᴀ Sʜᴜɴᴛᴀʀᴏ̄ ✍🏻
Tʜᴇ Wᴀᴠᴇ | Nɪᴊɪʀᴏ Mᴜʀᴀᴋᴀᴍɪ ✍🏻
Vᴏɪᴄᴇs ᴏғ ʜᴇʀ | Cʜɪsʜɪʏᴀ Sʜᴜɴᴛᴀʀᴏ̄ 🔍

𝚖𝚢 𝟸𝚗𝚍 𝚙𝚛𝚘𝚏𝚒𝚕𝚎 : @tinasinda
  • chishiya’s hoodie
  • JoinedJanuary 3, 2023


Last Message
chishiyas_wifeyss chishiyas_wifeyss May 26, 2024 07:29PM
I’ll try to upload a new chapter of Yours Truly tonight <33 
View all Conversations

Stories by 𝓣𝓲𝓷𝓪
Yᴏᴜʀs ᴛʀᴜʟʏ | Cʜɪsʜɪʏᴀ Sʜᴜɴᴛᴀʀᴏ̄ by chishiyas_wifeyss
Yᴏᴜʀs ᴛʀᴜʟʏ | Cʜɪsʜɪʏᴀ Sʜᴜɴᴛᴀʀᴏ̄
&quot;No one could understand the love I have for you. Not even you&quot; └── ⋆⋅☆⋅⋆ ──┘ ⚠️ WARNING ⚠️ - drugs...
Tʜᴇ Wᴀᴠᴇ | Nɪᴊɪʀᴏ Mᴜʀᴀᴋᴀᴍɪ by chishiyas_wifeyss
Tʜᴇ Wᴀᴠᴇ | Nɪᴊɪʀᴏ Mᴜʀᴀᴋᴀᴍɪ
&quot;I never thought I would feel that way again.&quot; &quot;How?&quot; He asked, running a hand through hi...
1 Reading List

^^