Select All
 • Simply, I still love you. [Sequel to It's Simple. I Use You. You Use Me. ]
  563K 22.3K 16

  Lucille and Ethan started from a hot, lustful deal turned to passionate love, but things have changed since high school. Life got rocky and problems occurred. Can Lucille and Ethan withstand life barriers and fight through for their love? Or was their high school love just a memory to keep? To all the It's Simple. I U...

 • (G4S Book3): OUR LEGACY
  247K 5.9K 32

  "Love knows no fear and danger." Book 3 of GIRLFRIEND 4 SALE © by Nikkidoo. "Kailan ba matatapos ang lahat ng 'to?" Iyan ang laging tanong ni Angel Cassidy Villamayor sa kanyang sarili. Labis siyang nalungkot dahil sa ginawang paglayo ng kasintahan. At sa muling pagbabalik nito ay kasabay din ang pagsulpot ng iba't ib...

 • GIRLFRIEND 4 SALE [fin]
  1M 17.4K 51

  "Love knows no money and status." G4S Book 1 © All Rights Reserved. Nagpasya si Angel Cassidy Villamayor na talikuran ang marangyang buhay na kinagisnan noong binalak siyang ipakasal ng kanyang mga magulang sa taong hindi niya mahal, or worse, kilala man lang. Upang tustusan ang kanyang pag-aaral ay kumuha siya ng tra...

  Completed  
 • (G4S Book2): SHADOW LOVE [fin]
  674K 10.5K 41

  "Love knows no boundaries." Book 2 of GIRLFRIEND 4 SALE © by Nikkidoo. Hindi inakala ni Cassidy na tuluyan na ngang mahuhulog ang loob niya sa lalaking kinaiinisan. Nakita niya kung paano naging matapang si Den sa mga pagsubok na pinagdaanan niya ngunit alam niyang higit pa doon ang iniindang sakit nito. Ang akala ni...

  Completed  
 • Six Degrees of Serendipity
  63.2K 945 8

  This book is a love letter, and it's waiting for you.

  Completed  
 • It's Simple. I use you. You use me.
  16.7M 438K 42

  Lucille is 17 years old. She does not have many friends. She's always been by herself since she had a hard time making friends. Ethan is also 17 years old. He is one of the most popular guys at school. He is the head of his baseball team. Boys admire him. And girls drool over his perfect looks. One night Ethan saves...

  Completed   Mature