03

7.9K 623 7
                         

'Hallo.'
'Nee, ik kies geen getal.'
'....'
'Sorry. Hallo.'

Kies [#1 papier-serie]Waar verhalen leven. Ontdek nu