06

7.5K 631 34
                         

'Hoeveel vingers steek ik op?'
'Vier.'
'...'
'Oh nee.'

Kies [#1 papier-serie]Waar verhalen leven. Ontdek nu