PROLOGUE

1.2K 37 8
                  

HABANG naglalakad sa loob ng isang napakalaking unibersidad, bahagyang napanganga si Lavienzy sa laki at lawak nito. Sumasalamin din sa lugar ang karangyaan mula pa lamang sa gate na animo'y nangingintab dahil sa purong ginto.

May kakaunting mga estudyanteng nagkalat na may sari-sariling mga mundo. Mga nakaupo sa benches para tumambay, naglalakad para ikutin ang lugar at sa may bandang kanan niya naman ay may mga nagsasapakan.

Napangiwi siya sa sumagi sa isip. Ang Triztan University nga pala ay eskwelahan para sa mga estudyanteng parte ng mga underground organization, gangsters at assassins. In short, mga estudyanteng basagulero!

If I was just given a chance, I'll never study in here!

Napailing iling na lang siya dahil sa wala rin naman siyang choice kung 'di ang sumunod sa butihin niyang ama.

Sa paglalakad lakad niya, napahinto siya nang biglang may humablot sa braso niya.

It's a guy. Magkasalubong ang parehas na makapal na kilay nito habang kunot na kunot ang noo. Bahagya siyang napa igik dahil sa higpit ng hawak nito. Nagtitiim ang mga bagang habang nakatingin sa kaniya nang matalim.

"Who are you?" madiing tanong nito sa kaniya.

Kumunot ang noo niya sa naging tanong ng lalaki. Hindi ba at siya dapat ang nagtatanong non? Ang lakas naman ng loob nitong manghablot ng braso at hawakan siya nang mahigpit tapos tatanungin kung sino siya!

"Excuse me? Hindi ba at ako dapat ang nagtatanong sa'yo ng kung sino ka at bakit ka nanghahablot bigla?" balik tanong niya sa lalaki.

Sinubukan niyang pumiglas mula sa mahigpit na hawak nito pero hindi siya nagtagumpay.

"Let my arm go. Nasasaktan ako!" Pagpupumiglas niya.

"Just tell the f-ck what your name is!" madiin na wika pa rin ng lalaki.

Agad na nakaramdam si Lavienzy ng takot nang makita ang inis na ito sa kaniya at parang lalapain na siya anytime.

Nanginginig na sumagot siya. "L-Lavienzy Grizzly—" she was cut off.

"Lavienzy Grizzly Villamor." Nakangising pagtatapos ng lalaki sa sasabihin niya.

Kumunot ang noo niya. Paano nito nalaman ang pangalan niya bago niya pa matapos ang sasabihin niya?

"H-How did you know my name?" kabadong tanong niya.

Ngumisi ito bilang sagot. Pagkatapos ay may inilabas na maliit na kutsilyo sa bulsa nito.

Nang makita ang kutsilyo, nanlaki ang mata ni Lavienzy. Nakaramdam siya ng takot at kaba sa susunod na gagawin ng lalaki. Buong pwersa siyang nagpumiglas at umatras mula rito.

Nilibot niya ang tingin para sana makita kung may mahihingan siya ng tulong. Pero nanlumo siya nang makitang parang wala man lang pakialam ang ibang estudyante sa sitwasyon niya ngayong, may isang lalaki na may dala na kutsilyo ang papalapit sa kaniya.

"Stop right there!" sigaw niya rito.

Hindi ito nagpapigil. Muli nitong hinablot ang braso niya at gamit ang kutsilyong hawak nito, hiniwa nito ang braso niya kaya napasigaw siya sa sakit.

Pero kahit sumigaw na siya at lahat lahat, wala pa ring nag magandang loob na tulungan siya.

"Cut Lavienzy Grizzly Villamor's arm, check. A very easy first task for me." Nakangising saad ng lalaki bago bumalik sa pagiging blanko ang mukha nito at umalis.

Siya naman ay naiwang halos maiyak sa sakit dahil sa tindi ng sakit na nagmumula sa braso niyang nagdurugo.

What the f-ck did just happened? Anong klaseng paaralan ba 'to?!

...

Triztan UniversityTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon