How To Search For The Books Easier?

423 12 4
                         

Hi guys! So I've been receiving messages na nahihirapan silang hanapin ang mga libro ko lalo na ang pagkakasunod-sunod. Though I did list down the titles of the books chronologically sa previous posts ko sa FAQ na ito pero marami pa rin ang nagtatanong so I decided to create visuals.

Kindly read carefully ♥️

1. Go to my profile. Make sure na nass "About" kayo at hindi sa "Conversations". You'll see "Stories by MsButterfly" but don't click that. Hindi kasi magkakasunod 'yan dahil nakapende ang mga iyan sa recent updated or edited na libro.

Instead, just scroll down.

Instead, just scroll down

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


2.  Once you scroll down may makikita kayong reading lists. Lahat ng story ko per series ay iba-iba ang reading list diyan para mas madali niyong makita.

 Lahat ng story ko per series ay iba-iba ang reading list diyan para mas madali niyong makita

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

3. Browse through the different reading lists. Of course if you want to read the whole BHO CAMP series, magsimula muna kayo sa (1st Series) BHO Series, (2nd Series) The Camp Series, (3rd Series) BHO CAMP Series.

I suggest for new readers na sa 3rd Series kayo magsimula since the first and second series are all unedited.

Bukod sa BHO CAMP Series may mga reading list para sa iba ko pang story like Dagger Series, D-Lair Trilogy, Exquisite Saga, and other stories written by me.

Bukod sa BHO CAMP Series may mga reading list para sa iba ko pang story like Dagger Series, D-Lair Trilogy, Exquisite Saga, and other stories written by me

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


4. If you click one of the reading list ito ang lalabas. Start from the bottom of the list. Makikita niyo naman sa title ang numbering ng books.

 Makikita niyo naman sa title ang numbering ng books

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


5. You can also find a reading list for my other works. Dito nakalagay ang BHO CAMP One-shots at iba pa katulad ng BHO CAMP Reverse.

Note: Ang BHO CAMP Reverse ay mga random one-shot ng mga main characters na tapos na ang story. It is so we can look back sa mga hindi natin nakitang mga bahagi ng buhay ng agents ng BHO CAMP.

Ganoon lang siya kadali guys 😊 Enjoy reading!

Itutuloy...
MsButterfly's Frequently Asked Questions
Huling update: Aug 05
MsButterfly's Frequently Asked QuestionsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon