Characters (BHO, The Camp, and BHO CAMP)

34.7K 359 45
                         

A/N: Hindi ito ang order ng edad nila kaya kung mapapansin niyo magkakahalo ag mga parents. Next time na ang age order. Sa ngayon ang magkakasunod lang ang edad ay ang sa magkakapatid. You'll see the children under each parents, magkakasunod na iyon.

Ang ilan sa mga nasa listahan ay hindi pa lumalabas sa mga kuwento online. Some made an appearance on the published books special chapter. Pero makikilala niyo rin sila kapag nag parallel na ang time line ng special chapter sa published books at sa kuwento ng mga agent.

FIRST GENERATION

BHO

Mishiella Greene-Dale Edwin Night (

-Rain Dale Night (M)

-Hurricane Mishiella Night (F)

Maries Nueva- Ethan Greene

-Autumn Greene (F)

Breeyhana Banes-Poseidon Davids

-Benjamin Warren Davids (M)

-Sophia Carina Cole (Adopted) (F)

-Summer Davids (F)

Katerina Von-Paris James Roqas

-Ice James Roqas (M)

-Wynd Paris Roqas (M)

-Wynter Roqas (F)

Franz Reynolds (Wife not mentioned from the story)

-Reese Dean Reynolds (M)

The Camp

Sage Bernadette Savanna-Greg Lawrence

-Craige Lawrence

-Andreige Lawrence

-Marveige Lawrence

-Paige Lawrence

(Iyong iba hindi ko naman binanggit ang pangalan ng parents so hindi ko na sila ilalagay.)


SECOND GENERATION

BHO

Hurricane Night-Reese Dean Reynolds

-Stone Reynolds (M)

-Blaze Reynolds (M)

-Stormilei Reynolds (F)

-Skylee Reynolds (F)

Wynter Roqas-Rain Dale Night

-Thunder Night (M)

-Snow Night (F)

-Freezale Night (F)

Sophia Carina Cole-Warren Davids

-Dawniella Davids (F)

Autumn Greene-Wynd Roqas

-Fiere Roqas (M)

-Aiere Roqas (F)

Summer Davids-Ice Roqas

-Chlymate Roqas (M)

Lynxie Madrigal-Heaven Alvarez

-Chalamity Alvarez (F)

Tricia Andrea-Sly Martins

-Phoenix Martins (M)


The Camp

Althea Evangelista-Craige Lawrence

-Adonis Lawrence (Adopted) (M)

-Athena Lawrence (F)

Cassandra Lane-Andreige Lawrence

-Nyx Lawrence (F)

Kateline Morgan-Marveige Lawrence

-Triton Lawrence (M)

Paige Lawrence-Aries Liam Wright

-Enyo Wright (F)

-Eris Wright (F)

Fierce Jordan-Cloak Jase Scott

-Hermes Scott (Adopted) (M)

-Hera Scott (F)

Eika Moore-Yale Anderson

-Ocean Anderson (M)

Quin Collins-Hade Davis

-Erebus Davis (M)

Miracle Viola-Lake Ferrel

-Comet Ferrel (Adopted) (M)

-Harmony Ferrel (F)

Parents Unknown

-Lucas Daryll King (M)

Parents Unknown

-Archer Lucas Chase (M)

Emilia and Christopher Chandler

-Rushmore Chandler (M)

Kylie and Jonas Montevedre

-Den Montevedre (F)

Parents Unknown

Serenity Hunt (F)


THIRD GENERATION

Skylee Reynolds-Lawrence - Adonis Lawrence

-Russia Lawrence (F)

-Nero Lawrence (M)

Den Montevedre-Chandler - Rushmore Chandler

-Raja Chandler (M)

Freezale Night-King - Lucas Daryll King

- Ashia King (F - Deceased)

-Irish King (M)

-Tia King (F)

Storm Reynolds-Scott - Hermes Scott

- Ale Scott (M)

- Jameson Scott (M)

- Morgan Wayne Scott (Adopted) (F) (Coming Soon)

Dawniella Davids-Lawrence - Triton Lawrence

- Vodka Lawrence (F)

- Cross Lawrence (M)

- Ram Lawrence (M)

- Belaya Lawrence (F)

- Reika Lawrence (Coming soon)

Snow Night-Martins - Phoenix Martins

- Daiquiri Martins (F)

Athena Lawrence-Roqas - Fiere Roqas

- Ainsley Lawrence-Hall (F)

- Jinro Roqas (M)

- Midori Roqas (F)

Aiere Roqas-Chase - Archer Lucas Chase

- Aivy Chase (F)

- Cariel Chase (M)

Hera Scott-Night - Thunder Night

- Vulcan Draco Thomas Night (M)

- Haze Beatrice Night (F)

- Ashfall Grace Night (F)

Enyo Wright - Stone Reynolds

Nyx Lawrence - Erebus Davis

Eris Wright - Blaze Reynolds

Harmony Ferrel - Ocean Anderson

Chalamity Alvarez - Chlymate Roqas

MsButterfly's Frequently Asked QuestionsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon