Chapter5

17 0 0
                  

Kinaumagahan I felt excited I don't know why basta excited akong pumasok sa school I am crazy? Siguro naman hindi excited lang talaga akong pumasok damn it's fucking weird

Naligo muna ako bago ako bumaba para kumain ng breakfast when I saw my parents in dining area I went to them and greet them goodmorning
My mom notice me.

Why are you happy darling?mom ask me

Uhm nothing mom I answer
Are you in a good mood darling ah mom said with amuse in her expression

Hindi ko nalang pinansin si Mommy kumain nalang ako ng tahimik.

Mom and dad I'll go na baka mamaya may traffic malate pa ako sa class ko

Okay darling take care  she said
I kiss her cheeks and dad nod at me

Naupo ako sa aking upuan ng bigla dumating si Klein seatmate ko

Ano plano natin sa research paper Satana?Klein ask me in a loud voice

Oh crap your voice is to loud man can you please tone down your voice?I said with a prostration

O easy baby HAHAHAHAA

Pwede bang wag mo muna akong tanungin andyan si sir baka mahuli tayong nag uusap.

Sir called me and Kleign

Ms.Villafuerte and Mr. Hernandez why are you two talking in the middle of my class?Get out of this room you too sabay turo nya saming dalawa

Padarag kong kinuha ang bag ko at dalidaling lumabas ng room
Fuck you man

Satana baby hintayin moko -he said

Ano ba pwede bang wag mokong tawaging baby?I don't like you .Can you please leave me?sigaw ko sa sobrang inis

Ano nalang sasabihin sakin ni mommy at daddy pag nalaman nilang pinalabas ako? F*ck
I'm not younger anymore but when it comes to my studies they are sensitive

That man is get into my nerves sa sobrang inis napasigaw nalang sya kaya pinagalitan sya ng teacher na kanyang nakasalubong

Why are you shouting? Tanong ng kanyang prof

Nothing sabay irap nito at umalis na doon nagpunta sya sa cafeteria para doon magpalipas ng oras.

the young woman was very angry with the young man.
so the bottled water it holds is squeezed out

KLEIN POV

Nakita ng binata ang dalaga sa loob ng cafeteria hindi nito alam kung lalapitan nya ba ito o ano dahil alam nyang galit parin ito sa kanya. Kaya tinanaw nya muna saglit bago magpunta sa ilalim ng puno at doon nalang magpalipas ng oras.

He feels that his head aching kaya pumikit muna ito at natulog para mawala ang sakit na nararamdaman.

Nagising ito dahil may naramdaman syang umupo sa tabi nya.
Dumilat ang binata at tiningnan kung sino ito.

Isang magandang dalaga ang nakita nito at umiiyak napabangon sya at tinanong ang dalaga

Hey miss why are you crying? tanong nito sa dalaga

Tumingin ito sa kanya bago sumagot
I saw my boyfriend kissing other girl sagot nito

Shh miss  stop you don't deserve him alo nito sa dalaga
Ngumiti ang talaga sa kanya at nagpakilala

Btw I'm Cindy Sy pakilala ng dalaga sabay abot ng kamay sa binata

I'm Klein Hernandez nakangiti nitong sagot .

Beatrix Pov

Lumabas ako ng cafeteria dahil sa pagkaburyo, paglabas ko sa cafeteria nakita nito si Klein sa ilalim ng puno na may kausap at nakangiti ito

Nainis ang dalaga na nagpatuloy sa paglalakad.

Damn that man nagagawa pang ngumiti at makipaglandian sa iba sabi nito sa kanyang sarili

Sa inis nya nagpasundo nalang sya at hindi na papasok para sa susunod na klase tuluyang nawalan ng gana ang dalaga.

Pagka uwi ko sa bahay dali dali akong nagpunta sa kwarto at nagbihis.

Humiga at nag isip ang laki ng epekto sakin ng bwiset na lalaki na yun sa totoo lang.

Pagtapos nya kong tawagin ng baby makikita ko syang nakikipaglampungan sa babae

Damn asshole galit na sigaw ko umecho sa buong silid ang sigaw

Gusto ko syang pukpukin sa sobrang gigil

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 28, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Until We Meet Again(on Going)Where stories live. Discover now