Quang Ank v4'0 chu*?i ₫i:))(pt.2)

253 17 15
                  

Vẫn là anh Quang Ank 2k1 deep try :))

Đấy là cmt hôm qua của Quang Ank :)) ahihi sợ vờ lờ :) anh í đến nhà tớ nện tớ là chetme đấy :)) xin lỗi anh chứ tôi mới 2k8, 11t chưa 18 ok :) nện tôi xong không biết ông anh vẫn còn ở ngoài đấy viết teenfic và ATSM hay ông anh vào nhà đá ngồi bó...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đấy là cmt hôm qua của Quang Ank :)) ahihi sợ vờ lờ :) anh í đến nhà tớ nện tớ là chetme đấy :)) xin lỗi anh chứ tôi mới 2k8, 11t chưa 18 ok :) nện tôi xong không biết ông anh vẫn còn ở ngoài đấy viết teenfic và ATSM hay ông anh vào nhà đá ngồi bóc lịch :)) bỏ qua cmt hôm qua đê

Đấy là cmt hôm qua của Quang Ank :)) ahihi sợ vờ lờ :) anh í đến nhà tớ nện tớ là chetme đấy :)) xin lỗi anh chứ tôi mới 2k8, 11t chưa 18 ok :) nện tôi xong không biết ông anh vẫn còn ở ngoài đấy viết teenfic và ATSM hay ông anh vào nhà đá ngồi bó...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anti thì keme anh tại sao lại có Bangtan á? :)) bố mẹ mấy anh ấy yêu nhau thì có mấy anh ấy chứ sao nữa ngu vê lờ :)) anh bảo sắc đẹp của Bangtan không bằng anh á đương nhiên là không bằng anh rồi chỉ hơn thôi :))

Anti thì keme anh tại sao lại có Bangtan á? :)) bố mẹ mấy anh ấy yêu nhau thì có mấy anh ấy chứ sao nữa ngu vê lờ :)) anh bảo sắc đẹp của Bangtan không bằng anh á đương nhiên là không bằng anh rồi chỉ hơn thôi :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lấy ảnh mạng nhớ ghi nguồn anh êyy :))

Lấy ảnh mạng nhớ ghi nguồn anh êyy :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cà khịa là thú vui tao nhã đó các bạn :)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ