To'' bj. ph0^'t r0^'i nek :))

59 8 21
                  

Ahihi tớ bị quanganhdeptraicute phốt rồi các cậu oi :))) pek Quaq Ank nửa người nửa quỷ sau một thời gian off đéo rõ lý do thì đã c0m p4'ck :)) và sau đấy thì đăng cái thứ này lên

Mina bỏ mày? Mày có phải người yêu của Mina đéo đâu mà chị ấy phải bỏ? Hãm lìn như bọn súc vật mặt lìn Twice? Nếu mày nói bọn họ là súc vật thì là mày đang gián tiếp nói mình không bằng súc vật đấy :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mina bỏ mày? Mày có phải người yêu của Mina đéo đâu mà chị ấy phải bỏ? Hãm lìn như bọn súc vật mặt lìn Twice? Nếu mày nói bọn họ là súc vật thì là mày đang gián tiếp nói mình không bằng súc vật đấy :))

Và tớ bị phốt kìa các cậu, bị tag ngay đầu luôn kìa vui ghê cơ :)) con đĩ lồn? Mày làm tao liên tưởng đến một người mà tao biết đấy cũng lúc nào cũng chửi người khác trong khi đéo làm đc gì ngoài ăn không ngồi rồi và biết tao gọi cái thể loại đấy là gì không? Là loại cặn bã, rác rưởi của xã hội đấy :))

Và tớ bị phốt kìa các cậu, bị tag ngay đầu luôn kìa vui ghê cơ :)) con đĩ lồn? Mày làm tao liên tưởng đến một người mà tao biết đấy cũng lúc nào cũng chửi người khác trong khi đéo làm đc gì ngoài ăn không ngồi rồi và biết tao gọi cái thể loại đấy ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cà khịa là thú vui tao nhã đó các bạn :)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ