BTS_nhulone

57 14 18
                  

Như tiêu đề đấy cupek 2k9 này mới vào mà đã có 1 thái độ rất láo lòn ròi BTS_nhulone đĩ mẹ mày

ra là Murry lai Blinku :)) nhỏ tuổi hơn thì đừng lên mặt dạy đời? Thưa "chị", "em" 2k8 tức là "em" được dạy đời "chị" đúng không :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ra là Murry lai Blinku :)) nhỏ tuổi hơn thì đừng lên mặt dạy đời? Thưa "chị", "em" 2k8 tức là "em" được dạy đời "chị" đúng không :))

Đjt con mẹ mày học đéo lo học đã vậy còn chảnh chó nhưng ít nhất là con này không t33nc0d3 :)) SNSD, Twice, iz*one tuổi lồn? Vậy mà họ vẫn kiếm ra tiền và được nhiều người yêu quý đấy thôi còn mày thì sao?

Đjt con mẹ mày học đéo lo học đã vậy còn chảnh chó nhưng ít nhất là con này không t33nc0d3 :)) SNSD, Twice, iz*one tuổi lồn? Vậy mà họ vẫn kiếm ra tiền và được nhiều người yêu quý đấy thôi còn mày thì sao?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc trước thấy béo với õng ẹo và dính mấy cái scandal thì nói là đuông dừa, béo phì, xấu xí chứ sao

Lúc trước thấy béo với õng ẹo và dính mấy cái scandal thì nói là đuông dừa, béo phì, xấu xí chứ sao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cà khịa là thú vui tao nhã đó các bạn :)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ