śmierć

23 4 1

dogoni

złapie

rozwali

wszystkich bez wyjątku

bogatych

biednych

wrednych

miłych

ale

sama nie zginie

nigdy.


kawa i herbataWhere stories live. Discover now