czas

21 4 0

płynie

jak mały strumyk

wpadający do morza czasu

by zamienić się w deszcz

i zabijać 

kroplami starości

żywe istoty

napotkane

na drodze

do

szczęścia

kawa i herbataWhere stories live. Discover now