Samotność

45 9 0

Otacza nas z każdej strony

jak setki litrów wody które wypełniają nas i zabijają

od środka

z każdą próbą oddechu 

umieram bardziej.

kawa i herbataWhere stories live. Discover now