Superwoman

215K 4.6K 651
                  

Chapter One

"NAY-NAY, kelan tayo pupunta ng Enchanted Kingdom?"

Napa-angat ng tingin si Krista mula sa paglilista at napatingin sa magpi-pitong taong gulang na anak na si Kristal.

Napa-angat ng tingin si Krista mula sa paglilista at napatingin sa magpi-pitong taong gulang na anak na si Kristal

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

"Enchanted Kingdom?" wala sa loob na pag-uulit niya sa sinabi ng anak. Nag-aapuhap ang utak niya kung nakapangako ba siya rito tungkol doon.

"Opo. Lahat ng friends namin ni Kuya sa school nakarating na ng EK. Kami na lang ang hindi," lumungkot ang mukha nito na parang nagpapaawa.

"Ano naman kung nakarating na sila ro'n?" supladong sagot ni Kristoff. Ito ang unang iniluwal sa kambal kaya ito ang maituturing na panganay. "Mamamatay ka ba kung hindi ka makakarating sa EK?"

 "Mamamatay ka ba kung hindi ka makakarating sa EK?"

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Napasimangot ni Kristal sa panunupla ng kapatid.

"Ahm, huwag na muna ngayon, anak, ha? Marami kasi tayong bayarin, eh. Heto nga, o. Bina-budget ni Nay-nay ang mga commissions niya." Commission base lang kasi ang mga kita niya. Nag-iisip na nga siyang tanggapin ang offer ni Edward Miller na maging full-time PA nito para hindi na siya nangangapa ng sahod.

Edward Miller is an A-list actor slash singer. Nakilala niya ito sa isang hindi inaasahang pagkakataon at kinalaunan ay naging kaibigan na rin. Imagine that, siya na isang ordinaryo at pipitsuging talent scout, kaibigan ang isang sikat at pinagpipitagang actor at singer sa showbiz industry ng Pilipinas na si Edward Miller. 

Filipino-American si Edward. Nakilala ito sa isang reality tv show. Mas unang sumikat ito bilang singer. At nang pasukin na rin nito ang pag-a-artista, lalong naging popular ang pangalan nito. He's a balladeer. At bagaman may twang ito kung mag-deliver ng lines sa mga naging pelikula nito, nakakadala ito kung umarte. Mapapaiyak ka talaga. Maraming babae rin ang nahuhumaling dito. Bata, matanda, may ngipin o wala. At bakit naman hindi? Edward Miller is a complete package. Magandang pangangatawan, guwapong mukha, malakas na x-factor, at umaapaw na talents.

"Nay-nay, di ba malapit na ang birthday namin ni Kuya?" untag ni Kristal.

Lihim na napangiti si Krista. Halos nahuhulaan na niya kung saan patungo ang usapang iyon.

Lust and Found (Book II of Lust Trilogy)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon