Pag-ibig

10.3K 22 0
                  

Ang pag-ibig mo

ay hindi pagmamahal,

kundi pangarap. 

HaikuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon