Kalikasan Stories

Refine by tag:

5 Stories

Alamat ni Kalikasan by GilLandicho
#1
Alamat ni Kalikasanby GILLANDICHO
Paano naging makapangyarihang diyosa na kinalulugdan ni Bathala ang isang anak ng datu? Maproprotektahan ba niya ang sarili sa nakaambang panganib? Kilalanin si Kalikas...
Mother Earth [One Shot] by GinoongMico
#2
Mother Earth [One Shot]by Marcognizant
Mahalin natin ang kalikasan ng sa ganun ay mahalin niya rin tayo. I AM A EARTH KEEPER!
My Dagli Stories by CurlyJelay
#3
My Dagli Storiesby Jala Nuevo
Hey curlies! This is the compilation of my dagli stories! Please check it out and I hope you'll like it. Happy reading mwapps! ------------- #6 IN DAGLI Started: May 25...
Tula Na Puro Ikaw by Strong_LAV
#5
Tula Na Puro Ikawby Lei
Hanggang kailan pa Gagawa ng tula Na puro ikaw ang paksa? Book cover is not mine.