CHAPTER 42

3.7K 48 0
                  

A/N: Gusto ko chill-chill lang tayo.

CHAPTER 42

KASALUKUYANG naglilinis sa bahay nila si Fashie. They have irregular maids naman, every week lang ang mga ito sa bahay nila para mag-general cleaning while she do the rest. Iyon ang gusto niya at kahit ayaw ni Timothy ay wala ito magawa. It's wifely duties and she manage her schedule well.

She learned about house chores. Pinag-aralan niya talaga dahil ayaw niyang maging isipin pa sa asawa. Pati rin sa pagluluto na talagang hirap siya dati, ngayon ay nasasanay na siya. May mga bagay talagang kailangan mo lang bigyan ng oras para matuto, hindi madalian. Nakatulong sa kaniya ang panunuod sa YouTube at ang mga kaibigan niyang to the rescue kapag may request ang asawa niya.

Habang ang asawa niya naman ay may fixed schedule rin ng pag-alis at pag-uwi. 8 am in the morning to 5 pm in the afternoon. Minsan umuuwi ito tuwing tanghali sa bahay nila upang doon kumain o hindi kaya ay sa cafè kapag nasa trabaho siya.

Sinusundo siya kapag nauna itong natapos sa trabaho at kapag siya naman ang nauna ay diretso siya sa bahay upang ipagluto ang kaniyang asawa

Everything is well. Maayos at successful ang buhay mag-asawa nilang dalawa. Ngunit hindi naman iyon magiging maayos kung wala ang cooperation nilang dalawa.

Timothy is a matured man, he understands her as far as he can. Assure her things, give her time, give all she needs as his wife and as a woman. Why Fashie is sometimes childish and bratty— and he accepted that.

Talking about having a baby, they haven't talk about the IVF. She's waiting for him to open about that topic. On the other hand, Timothy was also waiting for his wife to talk about it.

While doing vacuuming in the living area, Fashie heard a doorbell. Mabilis niyang itinabi ang vacuum at lumabas ng bahay upang tignan kung sino ang nasa labas.

Gulat ang kaniyang mukha nang makita kung sino ang nasa labas ng gate ng bahay nila.

“Mom... Dad...” Anas niya habang nakikipagtitigan sa mga ito.

Hindi parin nagbago ang pisikal na appearance ng mga magulang, ngunit halata ang pagod at lungkot sa mga mata ng mga ito.

She open the gate and let them come inside. Pinapasok niya ang mga magulang sa kanilang bahay at pinaupo sa sofà.

Niligpit muna ni Fashie ang mga ginamit niyang panglinis bago binalikan ang mga magulang dala ang isang tray na naglalaman ng juice at pastries.

Fashie doesn't know what to say. She have never thought that they would come to their house out of nowhere. Wala pa man din ang asawa niya kaya hindi niya tuloy alam ang gagawin.

Aaminin niya, nagalit siya sa ginawa ng mga ito ngunit natutuhan niyang tanggapin ang pagkakamali niya at kapalaran. Her parents were right, they did it for her well-being. At simula sa una ay may mali siya. She learned to forgive herself and her parents. Pero hindi niya inisip na ngayong araw na 'to sila magkakaharap.

It was her father who broke the silence.

“How's my daughter?” Tanong nito sa kaniya. Habang ang Mommy niya ay lumilibot ang tingin sa bahay ni Timothy na syempre ngayon ay bahay na rin niya.

Tipid siyang ngumiti sa Daddy niya. “Ayos naman po ako... Daddy. K-Kayo po?” Nahihiya niyang tanong.

“Your Mom and I is fine. Nalaman namin kamakailan na nagpakasal ka na pala, congratulations, darling.” There's a smile on his father's face but it didn't reach his eyes.

Parang mayroong bara sa kaniyang lalamunan, nahihirapan siyang lumunok at parang gustong maiyak.

Napaka-walang respeto niya sa parteng iyon. Ni hindi man lang niya inimbitahan sa kasal niya. Kinausap siya ni Timothy tungkol do'n pati na rin ang mga pinsan niya, pero nang mga panahon na 'yon ay hindi pa niya kayang harapin ang mga magulang.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now