Part 16

15.3K 833 328
                  

#الزّبرقان

جاي أنطرَك ..
هو يا ليل اليمُرني وما أذكرَك ؟

بسَم الله الرحمٰن الرحيم
اللهُم صلِي علىٰ مُحمد وال مُحمد

قراءة مُمتعة لاتنسَون التصويت + التعليق بين الفقرات 💕.
___________________________

- بعَدين تفهَمين هسة ركزي ويَاي غُرور راح أروح
بعد سَاعة بالضبط اجيچ ما اگدر اطلعچ هسَة خطر عليچ

باوعَتلة صَافنة وصُوت غريب بداخلي يگلي لا ترحَين
:- ما أروح وياك

:- شني ما ترحَين وياي ؟

- ما أروح

- تردين ضرغام ؟

هَزيت راسي بـ لا ودموعي تنزل :- ما اريدگُم

بهَت وجهة من حچايتي وگال :- تردين تبقين هَنا ؟

- لا

چان شعُوري غريب وحَيل غريبَ أريدة واريد ياخذوني وياهُم وينقذوني منا بسَ ما چنت اگدر اگول هَالشي اكو شيَ يمنعَني
ماعرف أتصَرف وماعرف شسَوي ليش جَاي أگلة اريد ابقىٰ وأنه العكسَ ؟

خايفة أخاف اروح ويَأذوني وارجَع النفسَ المُكان
كُل الچَنت احچي مو مَن گلبي بس خُوف محَاوطني

هز راسَة وگام من يمَي
- رايح أنـه وهو يجي يعَرف يتصرف

- منو يجَي ؟

مَا جَاوبني طلع بسَرعة وقفل البَاب لزمَت راسي
عصَرت عيُوني بقوة من أستوعبت بعَد فترة

شاهين هنا چان !؟ ورفضَت أروح ويا صَدگ چان هنَا
لو تخيلات مثل كُل مرة صَرت ماعرف الحَقيقة من الوهَم ..

بچَيت بقهر وقِلة حيلة خاف صدگ بگلامي وبعَد ما يرجَع
أغمضَ عيوني أريد اتذكر أدعَية احچيَها ما جاي أركز

احچي الدُعاء وانسىٰ التكمَلة
السُور الحافظتهن كُلهن تبخرن من عقِلي !

كُل الچنت أرددهَ بتكرار مُستمر هو گلمة ياربَ
أغمض عيُوني وأردد بيها :- يارب يارب يارب ...

وكأنمَا أعرف أنُ رب العالمَّين ما راح يترگني وحَيدة
ولا بُد أكو مُتسع ونَور بنهَاية هاي العتمِة والخنگة

ما جَزعت بس أحَس المُوت أفضل إليّ من بقائي
عليمَن عايشة ومنو يهَتم الأمري إذا متتَ او لا

چنت مثل الحَمامة المگطوع جَناحها وما تگدر
تسُوي شيء غير بسَ تنتظر رحَمة أرحَم الراحميَّن

وجَع الراس والهَلوسة ، أيدي من تنمَل ، من أفقد وما أحس برُوحي ، الأرق ، الأصَوات الغريبة إليّ تنهَش براسَي نهش يوميَة

كُل هَاي الأشياء چانت گافية بتدميَري وجَودي بهَالبيت وبهالغُرفة تحديدًا چان أشبه بشخِص ينتظر المُوت حتىٰ يخلصَ ..

الزّبرقان "غرور الأثمد"حيث تعيش القصص. اكتشف الآن