Part 13

13.3K 811 133
                  

البَارت الثالث عِشر

چانت ألچذبه ألوحيده
مِنّ ينشدوني
وأگِلهم مايهمني
چِنت گوا مغطي حِزني

بسَم الله الرحمٰن الرحيم
اللهُم صلِي علىٰ مُحمد وآل مُحمد

قراءة مُمتعة + لاتنسَون التصُويت والتعليق علىٰ الفقرات 💕.
_______________________

ضحَگت وهو طَلع سَديت الباب ودخلت
لگيت رُسل گاعدة وعافسَة وجهَة أول ما دخَلت هجمّت عليّ

- الرعَنة الثولة غيَر تحَچين اكو واحَد يسَوي سُوايتچ

- شصَار شبيچ

- نوووب تسَأل شصَار لچ منو هَستوة هجم علىٰ الولد بالنعال

گعَدت وحچيت بالامُبالاة
-  اهووو لاتكبرين المُوضوع عَادي ماتدرين بي

- انجبَي شهالبرود هَسة الولد شيگول عني شگد فشلة

رديتَ بضحَگة أسَتفزها
- يگول هيّ هاي هم محسَوبة علىٰ البنَات

- غُرور لا تبقين تمَسلتين لا والله الزمچ اشبعچ گتل هنا

- گمت ارجف يمة
بعدين كافي علىٰ شنو مقهورة قابل راح يخطبچ

باوعَتلي وردت بعَدم أهتمام
- هم صدك أوووي خيولي يسَتاهل شكو يدخل بيَوت العالم
بس أنه مقهورة علىٰ أنوثتي الراحت مو علمود شي

- هچم بيت الأنوثة عود لا تخافين نشتريلچ غيرها

بقت تدردم وتحچَي ويا روحُها عفتهَا ورحَت أكل
مرتَ الأيام وتواصَلي انگطع ويا ضرغام تمامًا وابد ما أتصَل عليّ

ما أهَتميت للمُوضوع وما خليَتة ببالي
اقنع روحُي هو مُجرد شخص سَاعدني وخلاصَ راح بحَال سَبيلة

وفعلًا أعتَبرتة هيچ بسَ أبتعَادة بهالطريقة
چان مُو حَلو بكُل بسَاطة يگدر ينطَيني خبر مثلًا

رُسل وضحىٰ دائمًا يمي وأنا كذالك اروحلهُم علاقتي بيهُم قوت أكثر حتىٰ حَسن تعود عليّ وصَار اليّ مَثل الأخو

چَنت گاعَدة بالبيت وحَدي رُسل وأهلها ما مُوجودين
اقاربهُم عدهَم عرسَ بغير مُحافظة وراحَوا

أندگ البَاب عقدت حَاجبي مستغربة منو يدگ البَاب
ما منتظرة أحَد وماكو احد يجَيني غير بيَت الشيخ وما مُوجودين

گمَت فتحَت الباب چَانت بنية شَابة
لابسَة عبَاية أسَلامية وحجَاب باوعَتلها مسَتغربة

قبَل لا احچَي واگول منو أنطَتني ورقة وراحَت
بقيَت صٍافنة طَلعت وراهَا ما لگيتها عبَالك أختفت

لمَحت نهَاية الشارع سَيارة سَودة تحرگت وطَلعت من الفرع

سَديت البَاب ودخِلت للبَيت گعَدت والورقة بـ أيدي
فتحَتها أشَوف شنو بيهَا أنصَدمت وأنا اقرة الكلام المَكتوب !

الزّبرقان "غرور الأثمد"حيث تعيش القصص. اكتشف الآن