Jošt, Prokop a páni z Kunštátu

47 1 0
                  

Víte, proč se Kunštát jmenuje Kunštát? I o tom bude dnešní kapitola...

Přelom 14. a 15. století byla složitá doba. Když v roce 1378 zemřel Karel IV., stal se králem jeho syn, mladý a nezkušený Václav IV. (1361–1419). V době jeho vlády země procházela těžkou krizí, která byla způsobená klimatickou změnou a náboženskými revolucemi napříč celou Evropou – ale doba krize každou slabost a nerozhodnost vůdce vždy ještě znásobí...

Václav byl podle dobových svědectví sice inteligentní, vzdělaný a příjemný společník, ale jako král byl slabý, ovlivnitelný, vyhýbal se zodpovědnosti vůdce a utíkal k rozkoším a vínu. 

Svoji moc spojil s nižší šlechtou. Svým oblíbencům z jejích řad poskytoval neobvyklé výhody a nechával se jimi bezprecedentně ovlivňovat. To se samozřejmě nelíbilo vyšší šlechtě, která v čele s Vítkovci / Rožmberky a pány z Kunštátu krále zajala a uvěznila.

Mohli si to dovolit – na jejich straně stál i Václavův mladší bratr Zikmund Lucemburský a jejich bratranec, moravský markrabě Jošt. 

Jošt Lucemburský (1354–1411) byl synem markraběte Jana Jindřicha a synovcem Karla IV. V roce 1375 se stal moravským markrabětem, společně se svými dvěma bratry, Prokopem (1358–1405) a Janem Soběslavem. Po Janově smrti v roce 1380 přerostla rivalita mezi bratry ve válku, která trvala až do Prokopovy smrti.

Jezdecká socha Jošta Lucemburského v Brně, wikipedia / licence CC0

Jezdecká socha Jošta Lucemburského v Brně, wikipedia / licence CC0

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

Páni z Kunštátu

V této době měli na události na Moravě velký vliv páni z Kunštátu, městečka asi 35 kilometrů SSZ od Adamova. Už jsem zmínila, že byli součástí panské jednoty a bojovali na straně Jošta. Ale tak jednoduché to nebude.

Rod odvozuje svůj původ od rytíře Gerharda ze Zbraslavi (1222–1240). Jeho synové založili další větve tohoto významného rodu: Mikul ze Zbraslavi větev vladyků ze Zbraslavi, Boček z Jaroslavic a Zbraslavi byl otcem Gerharda z Obřan (v 70. letech 13. století založil obřanský hrad), Smil ze Zbraslavi založil větev ze Zbraslavi a Střílek. 

Nás zajímá hlavně syn Kuna ze Zbraslavi, kastelán na královském hradě Svojanov, který v polovině 13. století založil město a hrad Kunštát a větev pánů z Kunštátu a Poděbrad. Už to víte? Kunštát znamená "Kunovo město" :)

 Už to víte? Kunštát znamená "Kunovo město" :)

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.
Proti proudu potokaKde žijí příběhy. Začni objevovat