Prologue

40 21 0
                  

I was busy picking instant noodles, canned goods and snacks for Nanay Minda and for me. Sinamahan ko rin nang ilang chocolate's, junk foods at soft drinks ang cart ko, sunod kong pinuntahan ay ang meat, fish and vegetable section.

Nasa listahan iyon ni Nanay Minda, naglagay narin ako sa cart ko para meron din akong stock, just incase na hindi ako tamarin sa pagluto. Marami narin ang mga taong namimili sa supermarket dahil marami na ang bilang ng mga taong nabakunahan laban sa COVID-19 pero hindi parin natatapos ang pandemya.

Nang matapos, itinulak ko ang dalawang pushcart patungo sa counter section, but before I reach the counter I saw one lady, she look unwell. Nasa hygiene section sya at meron ring pushcart sa tabi nya, panay ang hilot nya sa kanyang sentido sa madiing paraan na para bang sobrang sakit nito.

I want to check her condition since nursing ang course ko, but I can't kaylangan kong bumalik agad, tanghali narin kasi at kaylangan din ni Nanay Minda ang mga pinamili ko.

And I did, I ignore her even though I really really feel guilty, pakiramdam ko responsable ako since ako ang nakakita sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang pagtulak sa pushcart hangang marating ko ang counter, ni-request kong ideliver sa unit namin ang mga pinamili ko, dahil marami at mabigat ang mga iyon, isa pa malapit lang naman ang supermarket sa amin hindi na kaylangang mag taxi.

I was about to get out from the supermarket, nang makarinig ako ng malakas na sigaw mula sa counter, nakaring din ako ng pagka-basag, kaya napalingon ako. My eyes winded in shock, nasa harap ng babaeng nasa counter ang babaeng nakita ko kanina.

Mayroong nag-lalakihang ugat sa kanyang buong mukha na para bang sasabog ano mang oras, her eyes are pure black and black blood are dripping from it, she look scary. Seconds passed, her body starting to get drained until it turns like a mummy, and from that mummyfied body a new and undescribable creature appeared.

I felt my heart stops its beat for a moment, I wanted to run away but my feet looks like its glued on the floor.  Tumakbo palayo sa counter ang babaeng naroon, but that creature didn't let her go, humaba ang  kamay nito at agad na dinukot ang puso ng babae.

Naghiyawan at nataranta ang mga namimili, kanya-kanya silang takbo palabas, naitulak pa ako ng isang ale kaya nawalan ako ng balanse at natumba, mabilis akong tumayo nang makita ko ang halimaw na iyon na papalapit sa isang babaeng nadapa dahil sa pagmamadali. Sumigaw ito at nakilala ko ang boses nya, she's my neighbor and a friend too.

"Via!!!" I called her, sandaling tumigil sa paglapit ang halimaw kaya sinamantala ni Via ang oras at mabilis na lumayo. I look around, I saw a frying pan beside me, mabilis ko iyong dinampot at inihagis sa halimaw.

Mabilis na humarap sa akin ang halimaw at humaba ang kanyang kamay papalapit sa akin, mabuti nalang at mabilis ang reflexes ko at agad akong napayuko. Nabasag ang salaming pinto ng supermarket at napunta sa akin ang mga bubog nito, ramdam ko ang kirot at hapdi sa aking likod. May malaking basag na salamin ang tumama sa tagiliran ko, malakas akong napasigaw ng bunutin ko iyon.

Muli kong naagaw ang kanyang atensyon at akmang susugurin nya ako, pinagbabato sya ng canned goods ni Via, sinamantala ko ang pagkakataon at buong lakas kong pinunit ang laylayan ng damit ko at itinali iyon sa tagiliran ko.

At dahil malapit ako sa utensils section, agad kong dinampot ang kutsilyo, ibinato ko iyon sa direksyon ng halimaw at tumama iyon sa kanyang likod. It groweld after what I did, patuloy parin sa pagbato si Via kaya hindi nya alam kung sinong uunahin nya sa aming dalawa.

Muli akong dumampot ng dalawang kutsilyo at mahigpit na hinawakan sa magkabila kong kamay, di alintana ang pananakit ng tagiliran at ilang parte ng likod ko.

"Keep on throwing Via! I'll attack behind the back!" Tumango sya sakin at mabilis na kumilos, mabilis naman akong tumakbo palapit sa halimaw at isinaksak sa kanyang leeg ang kutsilyo, habang patuloy sa pagbato si Via.

I was about to cut the monster's neck, nang ikumpas nya ang kanyang kamay at kabigin ako, sa lakas ng pagkaka-kabig nya sakin tumilapon ako sa counter section at humampas ang likod ko. Gayundin ang ginawa nya kay Via, pakiramdam ko lumaki ang sugat ko sa tagiliran.

"Yana! Tulong!" I heard Via's shout, sa tingin ko nasa dulo sya ng mga estante, tiniis ko ang sakit ng likod at tagiliran ko. Hinigpitan ko  ang hawak sa kutsilyong naiwan sa kamay ko at tinakbo ang direksyon ng halimaw.

Huminto ako ng ilang hakbang at bumwelo patalon, agad kong ibinaon ang kutsilyo sa leeg nya at iginilit, the monster's head fell, tumalsik sa mukha ko ang dugo nito pababa sa dibdib ko. I saw a relief on Via's face.

"Pano mo nagawa yon Yana? Nursing ang course mo, hindi pulis o kaya sundalo." Bahagya akong natawa sa tanong nya habang tinutulungan ko syang tumayo.

"Thanks to movie's, I mean action movie's." Kibit balikat kong sagot sa kanya.

We're about to get out when we heard a loud growl, I turn my back and I saw the monster that I cut the head is now completely fine.

Meron na ulit itong ulo, itinulak ko si Via ng buong lakas ng tumakbo ito palapit sa amin, mabuti nalan at hindi ko pa binibitiwan ang kutsilyong ginamit ko kanina.

Tumakbo ako kasabay ng pagtakbo nya at dumausdos ako gamit ang dalawang tuhod ko at pumailalaim sa kanya. Itinutok ko ang kutsilyo sa puso nito at walang alinlangan kong ibinaon.

Muli akong nalagyan ng dugo sa mukha at katawan, agad akong gumulong paalis sa ilalim ng halimaw, dahil unti-unti na itong bumabagsak. Pinakiramdaman ko ito kung gagalaw at babangon pa, ngunit wala na , sigurado akong patay na ito.

"It can regenerate like lizards, in a fast way, but it easily get died when you hit thier weakness. The heart, thier heart." Bulong ko sa sarili bago ko balikan si Via.

This story is inspired on the Korean Series Sweet Home and Happiness.

Another Virus ( ON-HOLD )Where stories live. Discover now