Đây là kênh đọc truyện online của Sắc Hiệp Viện. Nói chung trên này toàn thể loại Ngắn Tụt Quần thôi nên nếu anh em nào muốn đọc các truyện dài dài và có cốt truyện các kiểu thì truy trập đến website của Sắc Hiệp Viện nhé.

À quân, fanpage của Sắc Hiệp Viện này: https://fb.com/laosacsachiepvien/
  • Sắc Hiệp Viện
  • JoinedNovember 8, 2017Stories by Sắc Hiệp Viện
Bị thôi miên a di hòa mẹ by sachiepvien
Bị thôi miên a di hòa mẹ
Ờ thì không biết viết gì. Nói chung đây là một truyện ngắn thuộc tuyển tập hệ liệt Ngắn Tụt Quần của Sắc Hiệp...
ranking #6 in thôi See all rankings
Thôi miên cô cô một nhà by sachiepvien
Thôi miên cô cô một nhà
Ờ thì không biết viết gì. Nói chung đây là một truyện ngắn thuộc tuyển tập hệ liệt Ngắn Tụt Quần của Sắc Hiệp...