"God has defended you in battles you didn't even know about." "Books are humanity in print." "Inspire yourself with great authors. Let them show you the path of expressing your soul." "Miracles in your mind create miracles in your life."


Librat e mi \ My books:
(English)
•Ruins of Autumn

(Shqip)
•Rrënoja prej Vjeshte
•Jepi fund!


Ndalohet kopjimi i librave të shkruar në këtë profil nga unë, pa lejen time, me të drejtën si autorja e tyre. Nuk kam qëndruar me orë të tëra, duke shkruar dhe lexuar gjithë ato libra, për t'u përmirësuar në shkrim, vetëm që dikush të vijë e t'i marrë falas historitë e mia, dhe të shesë edhe mend pastaj, duke u shtirur sikur janë të vetat. Sa i bëni keq dikujt, duke i hedhur poshtë të gjithë mundin e kryer, futjuni punës e shkruani histori vetë, meqë i dashkeni kaq shumë ato pëlqimet në Instagram e Facebook! Ose merrni leje nga autorët/et përkatës/e për publikimin e veprave të tyre, të paktën! Nuk jeni më të mirë/a se unë dhe shkrimtarët/et e tjerë/a, të cilët/at kemi filluar gjithçka me vetëm imagjinatë dhe dëshirë, për të treguar një histori interesante. Kujt i duket se është e lehtë, që të shkruhet një histori, le të provojë e të kalojë nga ajo rrugë, dhe të shohim pastaj, nëse do thotë të njëjtën gjë, kur të mbërrijë në fund. Po qe se arrin.

Do not plagiarize. You were born original. Don't die a copy.


"Either write something worth reading, or do something worth writing."
  • JoinedMay 21, 2019


Last Message
Klaudeta07 Klaudeta07 Apr 01, 2024 03:23PM
    Which one of your published books or WIP have you tried the most to give up on it, but you ended up writing that story anyways?    My book is a WIP, and I haven't decided about its title yet. I...
View all Conversations

Stories by KlaudetaSh
Ruins of Autumn by Klaudeta07
Ruins of Autumn
When threatened to give up on her spontaneous life because of an unrevealed secret at the right time, Anila I...
Rrënoja prej Vjeshte by Klaudeta07
Rrënoja prej Vjeshte
Kur kërcënohet, që të heqë dorë nga jeta e vet spontane për shkak të një sekreti të pazbuluar në kohën e duhu...
+22 more
Jepi fund! by Klaudeta07
Jepi fund!
Megjithëse refuzon, që t'i tregojë ish-të fejuarit të saj arsyen e vërtetë, se pse ajo vendosi të ndahej nga...
+13 more
1 Reading List