SƯƠNG MUỐI

SƯƠNG MUỐI

3.2K Reads 1 Vote 1 Part Story
lechiquyet89 By lechiquyet89 Updated May 12, 2010

Lời mở đầu 

Như chúng ta đã biết điều kiện môi trường luôn luôn biến đổi theo không gian và thời gian .Chúng biến đổi về số lượng (cường độ) biến đổi về chất lượng và thời gian xuất hiện.Trong quá trình biến đổi đó,điều kiện môi trường đã gây ra tác động rất lớn đến các đối tượng sản xuất nông nghiệp làm cho chúng bị biến đổi theo.Người ta đã tìm thấy nhiều mối tương quan rất chặt chẽ giữa các quá trình sinh trưởng,phát triển và năng suất cây trồng,vật nuôi với điều kiện môi trường.Sự tác động của môi trường,trước hết là điều kiện khí tượng,xảy ra rất phức tạp,chúng xảy ra cùng một lúc.Các yếu môi trường không chỉ tác động lên cây trồng vật nuôi mà chúng còn tác động lẫn nhau.Chúng kích thích lẫn nhau hoặc có thể hạn chế làm cho chúng bị thay đổi về cường độ và thời gian tồn tại.Trong hàng loạt các yếu tố môi trường,có những yếu tố ảnh hưởng trội hay yếu tố hạn chế.Đó là các yếu tố ảnh hưởng lớn.Sự biến đổi của những yếu tố khí hậu,đặc biệt chúng biến đổi đến giá trị cực đoán sẽ gây ả...

  • quyết