SƯƠNG MUỐI

3.2K 1 1

Lời mở đầu

Như chúng ta đã biết điều kiện môi trường luôn luôn biến đổi theo không gian và thời gian .Chúng biến đổi về số lượng (cường độ) biến đổi về chất lượng và thời gian xuất hiện.Trong quá trình biến đổi đó,điều kiện môi trường đã gây ra tác động rất lớn đến các đối tượng sản xuất nông nghiệp làm cho chúng bị biến đổi theo.Người ta đã tìm thấy nhiều mối tương quan rất chặt chẽ giữa các quá trình sinh trưởng,phát triển và năng suất cây trồng,vật nuôi với điều kiện môi trường.Sự tác động của môi trường,trước hết là điều kiện khí tượng,xảy ra rất phức tạp,chúng xảy ra cùng một lúc.Các yếu môi trường không chỉ tác động lên cây trồng vật nuôi mà chúng còn tác động lẫn nhau.Chúng kích thích lẫn nhau hoặc có thể hạn chế làm cho chúng bị thay đổi về cường độ và thời gian tồn tại.Trong hàng loạt các yếu tố môi trường,có những yếu tố ảnh hưởng trội hay yếu tố hạn chế.Đó là các yếu tố ảnh hưởng lớn.Sự biến đổi của những yếu tố khí hậu,đặc biệt chúng biến đổi đến giá trị cực đoán sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới nông nghiệp.Sản xuất nông nghiệp chịu chi phối trực tiếp,thường xuyên và khá phức tạp của điều kiện thời tiết và khí hậu.Các điều kiện thời tiết xấu,thời tiết đặc biệt liên tục xảy ra gây thiệt hại cho mùa màng và chăn nuôi.Trong các yếu tố khí hậu đó có sương muối.Sương muối làm cho cây trồng héo rũ và chết hàng loạt,làm kìm hãm sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng cũng như vật nuôi.Vì vậy chúng ta cần tìm hiểu nghiên cứu để có những biện pháp và cách làm giảm thiểu bớt tác hại do sương muối gây nên.Chúng ta cần nghiên cứu quá trình,thời gian hình thành,tác hại,ảnh hưởng để có cách phòng chống phù hợp.Làm tốt công tác này nó sẽ làm cho năng suất và phẩm chất của cây trồng tăng,vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt.

Trong thời gian ngắn nhóm chúng tôi không thể tìm hiểu hết tất cả các vấn đề có liên quan tới sương muối,chỉ nêu ra được một số ít nội dung xoay quanh vấn đề sương muối.Trong quá trình,trình bày không khỏi thiếu sót mong nhận được ý kiến của thầy và các bạn để đề tài nhóm chúng tôi hoàn thiện hơn.

II.tình hình chung

Ở nước ta sương muối xảy ra nhiều nhất vào tháng XII,tháng I khi có điều kiện thuận lợi để mặt đất bị lạnh đi nhiều.Khu vực thường có sương muối hàng năm là miền núi Đông Bắc (Cao Lạng),vùng núi và cao nguyên Bắc Tây Bắc.Nhiều nơi trong vùng này thấy sương muối xuất hiện tới mấy lần trong một năm.

Ở các khu vực còn lại,sương muối cũng có khả năng xuất hiện ở những vùng cao,những dạng địa hình đặc biệt như thung lũng,nhất là ở những sườn đốn gió Đông Bắc.

Ở đồng bằng Bắc Bộ.sương muối là hiện tượng rất hiếm xảy ra.Thường phải khoảng 20 năm mối có một lần.Giới hạn cuối cùng của khu vực sương muối ở nước ta là vùng núi Thanh Nghệ Tĩnh.Có năm sương muối xuất hiện trên hàng nghìn héc ta ruộng đất ở các nông trường thuộc Thanh Hóa,Nghệ An làm thiệt hại nhiều cây công nghiệp.

Sương muối có thể xảy ra hàng năm,thường thì sương hay xảy ra từng đợt một vài năm liên tiếp ứng với chu kỳ giao động của mùa lạnh.Chẵng hạn trong khoảng mười năm từ 1955-1965,thì sương muối xảy ra nhiều nhất trong mùa đông những năm 1960-1961,1961-1962,1962-1963,tức là thời kỳ có nhiệt độ mùa đông hạ thấp.

SƯƠNG MUỐIĐọc truyện này MIỄN PHÍ!