Thập Niên 80 Xoay Người Nhớ

Thập Niên 80 Xoay Người Nhớ

1 Read 0 Votes 11 Part Story
anhlaia211 By anhlaia211 Updated Sep 06

Vừa mở mắt thập niên 80 sơ, khương ninh xuyên thành một cái mười tám tuổi tiểu cô nương, vị hôn phu ngoại tình đường tỷ, nàng khí bệnh trên giường.
không quan hệ, đạp tra nam, nhân tiện vả mặt tiện nữ!
bắt được thiết huyết quân ca ca, làm giàu, xây dựng thập niên 80 tân hảo gia đình, khương ninh tình yêu. Sự nghiệp hai không lầm.
https://truyentiki.com/thap-nien-80-xoay-nguoi-nho.25488/