ʙɪᴏ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ ✧ ೃ༄

ʙɪᴏ ᴛᴜᴛᴏʀɪᴀʟ ✧ ೃ༄

18.9K Reads 1.2K Votes 8 Part Story
☁︎ 𝐦𝐢𝐤𝐨'𝐬 𝐰𝐢𝐟𝐞 By dreamwrlds Updated Dec 23, 2019

⠀⠀⠀⠀⠀⠀❁ཻུ۪۪⿴݃  Bι᥆ Tᥙt᥆rιᥲᥣ !! ❁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⿻ ꦿ 伝記 ᵎᵎ 𝐵𝐼𝒪𝒢𝑅𝒜𝒫𝐻𝒴 ੭ु
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➳ ᵗᵘᵗᵒʳᶦᵃˡˢ· ᵗᶦᵖˢ· ˡᶦⁿᵏˢ·
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃᵖᵖˢ· ᵍᵘᶦᵈᵉ ᶠᵒʳ ᵇᶦᵒˢ ᵉᵗᶜ·
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. ͝ . ͝ . ͝ . ͝ . ͝ . ͝ . ͝ . ͝ . ͝ . ͝ . ͝ . ͝ .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┊⠀┊ ะ❪🍧˖❫-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┊⠀┊
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┊⠀☆   ⠀     °
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀˗ˏ𖥸ˎ˗    *