Ang lahat ng bagay ay magiging maayos sa takdang oras. Tunghayan kung gaano kalaki ang tiwala ng isang tao at ang kanyang paniniwala sa tunay na pagmamahal.
ang galing... baliktad... kung kelan english ung lamang tula sya namang tagalog ang title.. ;)) hahahaha pauso kuya? 
                  
                  ang cute nun ahahhaha
ang galing... baliktad... kung kelan english ung lamang tula sya namang tagalog ang title.. ;)) hahahaha pauso kuya? 
                  
                  ang cute nun ahahhaha
ang galing... baliktad... kung kelan english ung lamang tula sya namang tagalog ang title.. ;)) hahahaha pauso kuya? 
                  
                  ang cute nun ahahhaha
ang galing... baliktad... kung kelan english ung lamang tula sya namang tagalog ang title.. ;)) hahahaha pauso kuya? 
                  
                  ang cute nun ahahhaha
ang galing... baliktad... kung kelan english ung lamang tula sya namang tagalog ang title.. ;)) hahahaha pauso kuya? 
                  
                  ang cute nun ahahhaha
ang galing... baliktad... kung kelan english ung lamang tula sya namang tagalog ang title.. ;)) hahahaha pauso kuya? 
                  
                  ang cute nun ahahhaha