Câu 13: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ

Câu 13: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ

304 Reads 0 Votes 1 Part Story
TôitênMinh Nhưngtôikolinhtinh Vìtôirấtchungtình By GruHacker9x Updated Jun 15, 2012

1. Xây dựng một Nhà nước hợp pháp, hợp hiến 

 - Sau khi giành chính quyền, Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và với thế giới khai sinh nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Ngay sau đó, Người đề nghị Tổng tuyển cử càng sớm càng tốt để lập ra Quốc hội rồi sau đó cử ra Chính phủ và các cơ quan, bộ máy nhà nước.

 - Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 thắng lợi, Quốc hội của nước Việt Nam mới được thành lập. Đây là chính phủ hợp hiến đầu tiên do nhân dân bầu ra, có đầy đủ tư cách và hiệu lực trong việc giải quyết các vấn đề đối nội và đối ngoại.

 2. Hoạt động quản lý nhà nước bằng Hiến pháp, pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống

 Quản lý Nhà nước là quản lý bằng bộ máy và bằng nhiều biện pháp khác, nhưng quan trọng nhất là quản lý bằng Luật, bằng Hiến pháp.

 Trong nhà nước dân chủ, dân chủ và pháp luật luôn đi đôi với nhau, đảm bảo cho chính quyền trở nên mạnh mẽ. Mọi quyền dân chủ phải được thể chế hoá bằng hiến ...

No comments listed yet.