Balzac Stories

126 Stories

Balzac và cô thợ may trung hoa by NguyntNguynHunh
#14
Balzac và cô thợ may trung hoaby Nguyên Đạt Nguyễn Huỳnh
Balzac và Little Seamstress Trung Quốc (tiếng Pháp: Balzac et la petle tailleuse chinoise ) là một cuốn tiểu thuyết bán tự truyện được viết bởi Dai Sijie , và xuất bản n...
Completed
+4 more