Teaser

991 31 1
                  

"CSU! May bababa? CSU na po tayo!" I heard the kundoktor shouted. Informing the passengers kung saan na ang bus.

I raised my hand. "Ako po! CSU po, kuya!"

I collected my stuffs and waited for the bus to totally stop. Nang steady na ang bus ay naglakad na ako pababa.

"Oh, ingat ineng." Sabi ng kundoktor.

"S-salamat kuya." I uttered.

It's so funny to think na ako yung mataba na madalas na pinagti-tripan ng mga tao but now... Everyone just seem so concerned about me. Why? Because I'm no longer the fatty and ugly girl? Ganito na nga kaya ang batayan ng society sa pagrespeto ng mga babae? Girls who are pretty and sexy deserves respect? Pero kaming matataba at pangit hindi na namin kailangan nun?

What a pathetic excuse.

I take my last step out of the bus and fresh air suddenly came. Pakiramdam ko tuloy ako yung mga babaeng napapanuod ko sa Korean dramas. Yung mga babaeng magaganda tapos sinusundan ng hangin kahit saan mapunta.

It feels refreshing. It feels so good to be normal.

Deceptional BeautyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon