Giới thiệu nhân vật

11.3K 21 1
                  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Gồm các nhân vật ( ko viết họ) Kakashi ShinoGaiRock LeeTenTen Sannin huyền thoại JiraiyaTsunade( hokage đệ ngủ) Orochimaru Làng cátTemariRasa( kazekage đệ tứ )Nhân vật chính

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Gồm các nhân vật ( ko viết họ)
Kakashi
Shino
Gai
Rock Lee
TenTen
Sannin huyền thoại
Jiraiya
Tsunade( hokage đệ ngủ)
Orochimaru
Làng cát
Temari
Rasa( kazekage đệ tứ )
Nhân vật chính

 Gồm các nhân vật ( ko viết họ) Kakashi ShinoGaiRock LeeTenTen Sannin huyền thoại JiraiyaTsunade( hokage đệ ngủ) Orochimaru Làng cátTemariRasa( kazekage đệ tứ )Nhân vật chính

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Uchiha Yoko

( Đn Naruto) em gái của sasuke Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ