01

4.2M 91.7K 178K
                  


"Yanna, please! Ganoon na lang ba kadali sa 'yo?" 


Napairap ako habang nagsasargo. Tumuwad pa 'ko at finocus ang mata ko sa puti saka ko tinulak 'yon gamit ang cue. Napangisi ako at umayos ng tayo nang ma-shoot ang dalawang stripes. 


"Yanna, ano? Pinaglaruan mo lang ba 'ko?" 


Nakakairita naman! Bakit ba narito 'to? Pinigilan na nga pumasok 'to kanina tapos nagpupumilit pa. Hindi ba niya napapansing iniiwasan ko siya kaya hindi ko siya pinapansin, huh? 


"Paalisin n'yo nga 'yan dito." Siniko ko 'yong isa sa mga lalaking kaibigan ko, si Dennis. 


Apat na lalaki ang kalaro ko ngayon sa bilyaran. Lahat sila ay matitipuno at nakakatakot kapag binangga kaya naman napaatras kaagad 'yong nanggugulo sa 'kin nang humakbang sa kanya palapit si Dennis. Umirap ulit ako at sumargo. Ni hindi ko na nga matandaan ang pangalan niya! Bakit ba pinuntahan pa nila ako rito? 


"Awit, bad shot," inis na sabi ko at umayos ng tayo habang nakahawak pa rin sa cue stick. 


"Yanna naman! Huwag naman ganito!" sigaw nung lalaki kahit tinutulak na siya ni Dennis sa balikat para umalis. Iritang-irita ako nang tingnan ko siya. 


"Tangina, isang beses lang 'yon nangyari, hindi mo na makalimutan?" Tinaasan ko siya ng kilay. Natatandaan ko ang mukha niya pero ang pangalan hindi. Basta alam ko lang may nangyari sa amin last week sa isang party. Wala lang naman sa akin 'yon.  


Tumawa 'yong dalawang lalaking kalaro ko at mukhang nasaktan nga 'yong nanggugulo sa 'kin dahil sa paraan ng pananalita ko. Bumuntong-hininga ako at naglakad palapit para makatapat ko siya. Tumabi naman si Dennis para hayaan ako. 


"Look..." I sighed again. "Type kita noon pero ang clingy mo na kaya hindi na kita type. Alam mo namang hindi ako nagse-settle, 'di ba? Hindi ako pang-romance. Kung gusto mo ng sweet and serious relationship, tigilan mo 'ko. Hindi ako 'yon. Maghanap ka na lang ng iba."


Bumuntong-hininga siya bago tumango. Tinaas pa niya ang dalawang kamay para sabihing sumusuko na siya at hindi na siya kailangan kaladkarin nila Dennis palabas. Napairap ulit ako at bumalik sa billiard table. 


Men, really. Palagi ko namang nililinaw sa kanilang hindi ako 'yong babaeng pangmatagalan. Kung naghahanap sila ng karelasyon, hindi ako 'yon. I was not capable of love or being loved. Hanggang ganito lang ang kaya ko. For fun. At least both of us will enjoy ourselves. 


"O, ano? Dinuduga mo ata ako, ah!" Tinuro ko ang lalaking kalaro ko, si Jake. 


Tumalikod lang ako, halos naubos na ang bola niya?! Parang mali 'yon! Tumawa lang siya at umiling saka sinenyasan akong turn ko na. Nahabol ko naman siya. Ngumisi ako nang ma-shoot ko na ang itim, ibig sabihin ay tapos na ang laban. 


"Pagaling ka muna." Tinapik ko ang balikat niya bago ko binalik ang cue stick. 


Safe Skies, Archer (University Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon