Full Metal Alchemist (FMA)

16K 449 45
                  

''Simya kullanamayan sıradan bir insana mı dönüşeceksin yani?''

''Hiç birşeye dönüşmeyeceğim. Zaten hep sıradan bir insandım. Chimera'ya dönüşmüş bir kızı bile kurtaramamış sıradan bir insanım ben.'' (Ed Elric)

Anime Replikleri Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin