Always

919 62 3
                  

Našla ho opřeného o zábradlí, vyhlížejíc ven.  ,,Promiň," ozvala se a položila dlaň na tu jeho. ,,Nevěděla jsem, že tě to tak sebere," zašeptala.

,,Nesebralo mě to, jen," zhluboka se nadechl, ,,Jen jsem nevěřil, že to kdy řekneš." vzdychl. Dál se díval ven na západ slunce.

Nad tímhle se Hermiona musela zamračit. ,,Severusi, já tě miluji, vždycky budu. Nevím proč tě to překvapilo," z oka jí stekla slza. ,,Myslela jsem, že to cítíš stejně,"

,,Hermiono," otočil se k ní, objal ji a přitiskl své čelo na to její, ,,Miluji tě a budu." utřel jí palcem slzu a políbil ji. ,,Vždycky."

AlwaysKde žijí příběhy. Začni objevovat