*2*

140 12 0
                  

REAL TALK:

Hindi porket ikaw ang nakatatanda

Ikaw na ang tama.

Daily JOKES And HUGOTSTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon