For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Nhung cau chui,rua bang tieng anh

1.5K 2 0

<ol>

<li>What do you want?  Mày muốn gì ?</li>

<li>You’ve gone too far! Mày thật quá quắt/ đáng !</li>

<li>Get away from me! Hãy tránh xa tao ra !</li>

<li>I can’t take you any more! Tao chịu hết nỗi mày rồi</li>

<li>You asked for it. Do tự mày chuốc lấy</li>

<li>Shut up! Câm miệng</li>

<li>Get lost.Cút đi</li>

<li>You’re crazy! Mày điên rồi !</li>

<li>Who do you think you are? Mày tưởng mày là ai ?</li>

<li>I don’t want to see your face! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa</li>

<li>Get out of my face. Cút ngay khỏi mặt tao</li>

<li>Don’t bother me. Đừng quấy rầy/ nhĩu tao”>You piss me off. Mày làm tao tức chết rồi</li>

<li>You have a lot of nerve. Mặt mày cũng dày thật</li>

<li>It’s none of your business. Liên quan gì đến mày</li>

<li>Do you know what time it is? Mày có biết mày giờ rối không?</li>

<li>Who says? Ai nói thế ?</li>

<li>Don’t look at me like that. Đừng nhìn tao như thế</li>

<li>Drop dead. Chết đi</li>

<li>You bastard! Đồ tạp chũng</li>

<li>That’s your problem. Đó là chuyện của mày.</li>

<li>I don’t want to hear it. Tao không muốn nghe</li>

<li>Get off my back. Đừng lôi thôi nữa</li>

<li>Who do you think you’re talking to?Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?</li>

<li>You scoundrel! Thằng vô lại !!</li>

<li>Keep your mouth out of my business! Đừng chõ *** vào chuyện của tao!</li>

<li>Keep your nose out of my business! Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !</li>

<li>Do you wanna die? ( Wanna die ?) Mày muốn chết à ?</li>

<li>You’re such a dog ! Thằng chó này.</li>

<li>You really chickened out. Đồ hèn nhát.</li>

<li>god – damned >>>>>> khốn kiếp</li>

<li>what a life! ^^ oh,hell! >>>>>. mẹ kiếp</li>

<li>uppy! >>>>> đồ chó con</li>

<li>the dirty pig! >>>>>> đồ con lợn</li>

</ol>

Nhung cau chui,rua bang tieng anhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!