Lupta Credinţei

193 3 0
                         

Lupta Credinţei

O prezentare a apariţiei credinţei baptiste în zona oraşului

Târgu Lăpuş din jud. Maramureş

Rohia - 2010

CUPRINS

Introducere 3

Prefaţă 4

Cuvânt înainte 6

Rohia 13

Târgu Lăpuş 37

Ciocotiş 55

Răzoare 57

Băiuţ 61

Boiereni 62

Cerneşti 63

Fânaţe 64

Anexe 65

Bibliografie 84

Introducere

Cartea de faţă conţine trei secţiuni: o scurtă prezentare a credinţei baptiste, urmează partea strict istorică prezentată pe localităţi şi a treia, anexele care redau documente referitoare la înfiinţarea Bisericii Creştine Baptiste din Târgu Lăpuş.

Este concepută în acest fel pentru a fi mai uşor de lecturat. Nu este o lucrare ştiinţifică ci conţine relatări adevărate despre oameni simpli şi fapte trăite pe aceste meleaguri străbune. Unele fapte sunt cunoscute de mine, altele mi le-au povestit cei ce le-au trăit şi urmaşii acestora, în unele cazuri.

Eu m-am întors la Domnul în anul 1976 şi am cunoscut generaţia primilor creştini baptişti din această zonă. Cel care mi-a oferit cele mai multe informaţii despre apariţia baptiştilor în localitatea Rohia se numeşte Cosma Nicolae, născut în 1929 şi care de mic copil a fost martor la unele evenimente petrecute aici. Mulţumesc foarte mult fratelui pentru că mi-a acordat multe ore din timpul său pentru a răspunde întrebărilor mele, mătuşii mele, Reghina Pop, surorii Ana Onisim şi tuturor celor care mi-au trimis mărturii scrise, care sunt publicate în paginile cărţii.

De asemenea mulţumesc fiicei Claudia Voichiţa pentru sprijinul acordat în redactarea lucrării.

Dorinţa noastră este ca această prezentare să fie o piatră de aducere aminte pentru generaţiile viitoare.

Prin această lucrare aducem laudă Dumnezeului cerului care în dragostea Sa a dat pe Fiul Său, Domnul Isus Hristos pentru mântuirea tuturor oamenilor. A Lui să fie slava în veci.

Vasile Bel

Rohia - 18.05.2010

PREFAȚĂ

Paginile prezentei lucrări se constituie a fi o adevărată „mină de aur" pentru credincioșii baptiști din zona Maramureșului și, în general, pentru baptiștii din România. Motivele care stau la baza unei asemenea afirmații îndrăznețe sunt multiple.

În primul rând, conținutul lucrării este inestimabil. Cititorul va descoperi file din istoria mișcării baptiste din zona orașului Târgu Lăpuș și a satelor din împrejurimi, de la origini și până în prezent, mărturii ale unor oameni care au fost parte activă în desfășurarea evenimentelor descrise, date statistice, detalii de „culise", puncte de cotitură, interviuri etc.

Mai apoi, stilul în care este scrisă lucrarea este unul captivant și dinamic. Atmosfera care se creează atunci când citești paginile ei este una de curiozitate, interes și angajament personal. Autorul, pastorul Vasile Bel, se distanțează de stilul clasic, rece și adesea plictisitor de relatare a unor date istorice (motiv pentru care mulți oameni au o reticiență față de istorie) și recurge la un stil vioi, dinamic și atractiv presărat uneori cu intervenții și lămuriri care au scopul de a clarifica cele spuse. Este clar că autorul nu a intenționat să scrie o lucrare științifică în sensul strict al cuvântului (deși tezaurul informațiilor oferite de autor este deosebit de valoros și vrednic de crezare), ci mai degrabă o cronică a istoriei credinței baptiste care a înmugurit și a înflorit pe meleaguri maramureșene, cu bune și rele, dar marcată în mod pregnant de providența desăvârșită a lui Dumnezeu.

Lupta CredinţeiWhere stories live. Discover now