Ada ke dalam keluarga kita yang masih belum belajar membaca Al-Quran?

23 0 0
                  

Mempelajari cara istimewa membaca al-Quran yang dipanggil al-Hira boleh membantu anda membaca keseluruhan al-Quran hanya dalam satu hari! Cara pembelajaran ini telah diuji sejak sekian lama dan didapati berkesan

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mempelajari cara istimewa membaca al-Quran yang dipanggil al-Hira boleh membantu anda membaca keseluruhan al-Quran hanya dalam satu hari! Cara pembelajaran ini telah diuji sejak sekian lama dan didapati berkesan. Ia mudah difahami dan diikuti.

Ia ingin tahu sama ada anda memahaminya sepenuhnya.

Ada ke dalam keluarga kita yang masih belum belajar membaca Al-Quran? Masih adakah orang yang beranggapan sukar membaca Al-Quran? Adakah kita masih mencintai Al-Quran? Jika jawapannya "Ya" kepada mana-mana soalan ini, kita harus meluangkan masa untuk membaca Al-Quran dan belajar daripadanya. Jika kita melakukan ini, kita akan lebih memahaminya pada pagi esok.

Al-Quran adalah kitab istimewa yang boleh anda baca. Ia seperti hadiah ajaib daripada seorang nabi yang membantu anda dalam kehidupan dan juga selepas anda mati. Ia seperti ubat dan kawan baik yang memberi anda keselesaan dan bimbingan.

Secara keseluruhannya, buku ini adalah panduan yang boleh membantu kanak-kanak, ibu bapa dan guru mempelajari cara membaca dan memahami Al-Quran dengan cara yang mudah dan mudah.

Terdapat orang yang berbeza di dunia yang mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeza. Sesetengah orang adalah ibu atau bapa yang menjaga keluarga dan anak-anak mereka. Yang lain adalah orang dewasa muda yang telah menamatkan sekolah atau kolej. Dan sesetengah orang telah bekerja keras dan berjaya dalam kerjaya mereka atau telah memulakan perniagaan mereka sendiri.

Bayangkan anda seorang pemimpin yang mempunyai tanggungjawab khusus untuk menjaga al-Quran yang merupakan kitab yang sangat penting bagi umat Islam. Anda juga memiliki tadika, sekolah swasta dan tempat di mana orang ramai boleh belajar tentang Al-Quran. Atau mungkin anda seorang guru yang ingin mencari jalan mudah untuk belajar atau mengajar al-Quran.

Buku ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama mempunyai 22 pelajaran dan dipanggil Bahagian Asas. Bahagian kedua dipanggil Bahagian Tajwid.

Bahagian Asas Kitab al-Hira mempunyai rancangan untuk apa yang akan anda pelajari. 

Dalam Pelajaran 1, anda akan belajar cara membaca huruf-huruf yang pergi dalam garis lurus. Dalam Pelajaran 2, anda akan belajar cara membaca huruf yang mempunyai garisan di bawahnya.
Pelajaran 3 akan mengajar anda cara membaca huruf yang datang sebelum huruf lain. Dalam Pelajaran 4, anda akan belajar cara mengenali huruf yang bersambung antara satu sama lain. Pelajaran 5 adalah tentang membaca tanda-tanda panjang.
Pelajaran 6 akan mengajar anda cara membaca huruf yang mempunyai dua baris di atas (Tanwin).
Dalam Pelajaran 7, anda akan belajar cara membaca huruf yang tidak mempunyai sebarang bunyi (Sukun).
Pelajaran 8 adalah tentang membaca huruf yang mempunyai tanda khas di atas (Tashdid). Dalam Pelajaran 9, anda akan belajar cara membaca gabungan huruf khas (Alif Lam) yang bermaksud "the."
Pelajaran 10 adalah tentang membaca kalimah khusus (ALLAH).
Dalam Pelajaran 11, anda akan belajar cara membaca surat khas yang dipanggil hamzah wasal. Pelajaran 12 akan mengajar anda cara berhenti membaca pada akhir perkataan. Dalam Pelajaran 13, anda akan belajar cara membaca huruf khas yang ditulis lebih kecil daripada yang lain.

Cara melakukan sesuatu ini dicipta oleh seorang doktor bernama Dr Hj Muhammad Roihan Al-Mandily dari sebuah tempat bernama Mandailing di Indonesia. Mereka menguji cara ini selama 3 tahun dan mendapati ia berfungsi dengan baik. Ia mudah dilakukan, berguna dan mengikut rancangan yang jelas.

Dahulu manusia menggunakan kitab khusus untuk mempelajari Al-Quran yang dinamakan Muqaddam Al-Baghdadiah. Ia mempunyai cara untuk mengeja perkataan. Tetapi kini, kami mempunyai cara baharu yang lebih mudah. Kita boleh membaca perkataan secara langsung tanpa mengejanya.

Orang yang membuat kaedah ini ingin mencari cara yang lebih cepat untuk orang belajar membaca al-Quran. Mereka menghasilkan sebuah buku khas yang dinamakan Kaedah Al-Hira yang boleh membantu memudahkan pembelajaran.

Kaedah ini berbeza dengan kaedah yang lain kerana ia menyusun pengajaran dengan cara yang jelas dan teratur. Ini memudahkan pelajar mempelajari dan memahami cara membaca ayat-ayat suci al-Quran.

Apa Itu Pengajian al-Hira ?Where stories live. Discover now