KABANATA 2

87 10 4
                  

"Hindi na talaga natin mapipigilan ang kasakiman ni Haring Sukerio." Nanginginig pa ang panga ng aking Ama na si Gionano habang iniinda ang dugo tumutulo  dahil sa pagkaputol ng kanyang kanang kamay.

"Ama!" Piit ang aking pag-iyak upang hindi marinig ng mga Bampirang Nigrum. Bukod sa kanilang matalim na pangil at kuko may matutulis na espadala na puputol sa mga lahi  namin.

Hinila ako palayo ng aking Ina. "Umalis ka na Akesha at hanapin mo ang ating Prinsipe. Kailangan matupad ang propesiya, sambit ng aking ina.

"P-Pero, Ina!" Namumula ang aking mga mata habang tumutulo ang aking luha. Maging aking kuko ay inilabas ko bilang paghahanda sa pagsalakay ng mga Nigrum.

Halos daing ng mga kalahi ko ang naririnig ko dahil sa kanilang pagmamakaawa sa kampon ni Haring Sukerion. Wala awang pinatay ang aming lahi at kahit mga sanggol ay hindi nila pinatawad.

"Kunin mo ito. Ito ang susi para makalabas ka ng lagusan." Sabay abot niya sa akin ng susi. Ang susi ay may nakaukit na simbolo ng Alba at ang kaharian. Ito ay binabasbas ni Bathala bilang kasunduan.

"Ina, bakit nasa inyo ang susi ng lagusan papunta sa mundo ng mga mortal?"

"Ibinigay sa akin 'yan ng Reyna bago sila dinakip ng mga Nigrum. Umalis ka na at hanapin ang ating Prinsipe!"

Naramdaman namin na hinahabol kami ng mga Bampirang Nigrum kaya naman ay lumipad ako palayo sa lugar na iyon. May Nigrum na sumunod sa akin ngunit pinigilan ito ng aking Ina kaya nakaalis ako. Ngunit kahit si Ina pa ang pinakamagaling na kawal ng Hari hindi niya kinaya mga ito.

"Drako!" Naramdaman ko ang kanyang aura na papalapit sa aking Ina. Gusto ko man puntahan si Ina ay hindi ko nagawa

 "Ina!" sigaw ko habang patuloy ako sa aking paglipad. Naramdaman kong unti-unting nawawala ang malakas na aura ni Ina katulad ng aking Ama at ibang Bampira sa kaharian ng Alba.

"Cuniculum in mundum mortalibus ostendis (Magpakita ka lagusan papunta sa mga mortal)

Sa isang iglap ay nagkaroon ng malakas na liwanag na malaking bilog. Tanging ang mga Alba lang ang makakatagal sa liwanag na ito dahil iyon ay galing kay Bathala. Kung isa kang dugo Nigrum malulusaw ka at magiging abo. Iyon ang dahilan kaya hindi kayang sakupin ng mga Nigrum ang mundo ng mga mortal dahil hindi sila makakadaan sa lagusan. Kailangan nila ang susi na hawak ko upang makatawid sila at hindi matunaw ng sinag ng liwanag.

"Aperi cuniculum. (Buksan ang lagusan)" Tinapik ko ang hawak kong susi sa nakaukit sa gilid nito. Nang itapat ko ang susi ay nakaramdam akong sobrang liwanag at hinigop niya ako. Sumigaw ako dahil tila mahuhulog ako sa locus moeroris. Ito ay lugar ng kalungkutan.

Eastwood, Libis, Quezon City. February 14, 2019. 00: 01 am.

"Miss! Miss!"

Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Isang matandang babae na nasa edad kuwarenta ang kaharap ko. Nakita kong may tumutulong dugo sa kanyang kamay. 

Ang mabangong dugo ng mortal.

Bigla akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan dahil sa gutom kaya sinunggaban ko ito para kagatin ang leeg niya. Hindi ko na naisip ang kasunduan ng aming lahi.

Kailangan ko ng kanyang dugo.  Ang mabangong dugo niya.

"Aray!" Sabay tulak sa akin ng babae.

Walang dugong lumabas sa leeg niya na kinagat ko sa halip ay namula lang ito. Kinapa ko ang aking pangil ngunit wala ito.

"Saan napunta ang aking pangil?"

"Kinagat mo pa ako. Ikaw na nga ang tutulungan. Siguro adik ka?" Sabay hagis niya sa akin ng kulay pulang tela. 

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Sep 15, 2023 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

I KISSED THE LAST VAMPIRETahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon