Danh sach Ngan hang

5.3K 2 0

Danh sách ngân hàng tại Việt Nam

Đây là danh sách các ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Mục lục

• 1 Ngân hàng thương mại Nhà nước

• 2 Ngân hàng Chính sách - Phát triển (Nhà nước)

• 3 Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị

• 4 Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn

• 5 Ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài

*Ngân hàng thương mại Nhà nước

1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

7.500 Agribank

http://www.agribank.com.vn

2 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

7.000 BIDV

http://www.bidv.com.vn

3 Ngân hàng Công thương Việt Nam

Vietinbank

http://www.vietinbank.vn/

4 Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

1.182 MHB

http://www.mhb.com.vn/vi/

*Ngân hàng Chính sách - Phát triển (Nhà nước)

1 Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

15000 VBSP http://www.vbsp.org.vn/

2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam

10000 VDB http://www.vdb.gov.vn/ (IT Forum http://vdbank.net)

*Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị

1 Ngân hàng Á Châu

6355 Asia Commercial Bank, ACB

http://www.acb.com.vn/

2 Ngân hàng Đại Á

1000 Dai A Bank

http://www.daiabank.com.vn

3 Ngân hàng Đông Á

2800 DongA Bank, DAB

http://www.dongabank.com.vn

4 Ngân hàng Đông Nam Á

4086 SeABank

http://www.seabank.com.vn

(đến 01/2008)

5 Ngân hàng Đại Dương

2000 Ocean Bank

http://www.oceanbank.vn

6 Ngân hàng Đệ Nhất

1000 First Bank

http://www.firstbank.com.vn

7 Ngân hàng An Bình

2300 ABBank

http://www.abbank.vn

8 Ngân hàng Bắc Á

1000 NASBank, NASB

Danh sach Ngan hangĐọc truyện này MIỄN PHÍ!