Sen #1

39 0 0
                  


Gdy zacząłem myśleć jak opisać stan wioski przede mną, kreśliłem jej kontur słowami: 

Ziarna wioski, przykryte cienką tkanką brązowej i ciemno-szarej dachówki, gdzieniegdzie obciążone arkuszem srebrzystej stali. Wszystkie osadzone na zielonym dywanie, przykrywającym tłuszcz ziemi, pod czołem armii zjawiskowych wzgórz.

Moje snyOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz