CHAPTER 1

146 34 42
                  

Chapter 1

"Ms. Goldie, totoo po ba ang news?"

"Ano po'ng masasabi n'yo tungkol sa dating rumor n'yo ni Felix?!"

"Are you in a relationship with him, Ms. Goldie?"

"Bakit kayo magkasama ni Felix kahapon? Ano ang relasyon mo sa kan'ya?!"

Paglabas ko ng building ay sumalubong sa akin ang media at sinunod-sunod ako ng tanong tungkol sa kumakalat na issue ko kasama si Felix. Halos masilaw ako sa flash ng camera ng bawat reporters na humaharang sa dadaanan ko kaya iniharang ko ang aking kamay sa mukha ko.

Sa tulong ng aking bodyguards at ni Ate Gladyz ay nakatakas ako sa kanila ng hindi sila sinasagot. Ate Gladyz open the door for me before she settled herself in front of the passenger seat. Nagsimulang magdrive ang driver ko habang nag-i-scroll ako sa iPad.

I rolled my eyes when I saw the title of the article. It was posted by an anonymous person a while ago but it burst out all over the internet just a minute ago. Marami ng nag-comment doon pero hindi ko na 'yon nagawang tingnan dahil baka ma-stress lalo ako.

May picture pa 'tong nakalagay. Nakatalikod ako sa gawi ni Felix habang nasa harapan ko s'ya. He's holding my right hand with his pleasing eyes straightly looking at me. Nakasuot ako d'yan ng denim jacket, mask, glasses, at sumbrero kaya hindi ko alam kung paano ako nakilala.

I turned off the iPad and looked outside. I was stressed nowadays because of my line-up schedule that I couldn't cancel off and now my dating issues with that punk so I really feel devastated. Sana pala hindi na lang ako nakipag-meet up sa kan'ya para hindi kami nagkaroon ng issue.

Pagdating sa condo ko ay hinayaan muna ako ni Ate Gladyz na matulog para ipahinga ang isip ko sa mga nangyayari sa akin. Paggising ko ay naabutan kong nagluluto si Ate Gladyz para sa hapunan naming dalawa. It's already past 6:30 in the evening so I settled myself in the dining, patiently waiting for her.

"Head of the PR team called me asking if the news are true. Sinabi kong hindi 'yon totoo dahil wala naman talaga kayong relasyon, right?" Tinanggal n'ya ang apron sa katawan bago ihain sa lamesa ang niluto n'yang chicken soup.

Muntik na akong matawa. "We're friends, Ate Gladyz. That's all!"

"Pero bakit ba magkasama kayo kagabi? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin." Ngumuso ako at inalala kung bakit kami magkasama ni Felix.

I was lying down on bed ready to sleep when he called me. He told me that he needs to see me so I hurriedly went up to meet him. I thought it was an emergency but to my surprised, he just want me to give something to my cousin. They are also in a secret relationship that I and Silver only know.

I scrunch my nose. "He gave me something special to him."

"What is it?"

"It's a secret!"

Nakita kong sumimangot s'ya pero hindi na ako pinilit na sabihin sa kan'ya. Naglagay s'ya ng plato sa harapan ko kaya taka ko naman s'yang nilingon dahil isa lang 'yon. "Hindi ka kakain?"

"Kumain na ako sa labas kanina habang tulog ka." She smiled at me that made me pouted. Ibig sabihin lang no'n ay mag-isa akong kakain ngayon.

"Kumain ka ulit." Itinulak ko ang bowl ng chicken soup papunta sa gawin n'ya pero umiling s'ya.

"No, I'm on a diet." Pabiro s'yang tumawa habang hinihimas ang tiyan. "Uuwi na muna ako. Maaga na lang ulit akong pupunta dito para ipagluto ka ng agahan."

Sunod-sunod naman akong umiling habang ngumunguya. "No need na, Ate Glad. Sasabay ako kay Silver magbreakfast."

Natigilan s'ya saglit at ngumiti. "Ah, okay. Bye, then!" Kumaway s'ya sa akin at lumabas ng kusina. Maya-maya ay narinig ko ang pmagbukas at sara ng pintuan marahil ay umalis na s'ya.

COOL OFF SERIES 1: LOVE IS UNFAIR (Under Revision)Where stories live. Discover now