Kabanata 4: Ang Erehe at Filibustero

114K 140 16
                  

“Nagpalakad-lakad si Ibarra sa plasa ng Binondo at napagmasdan nitong sa kabila ng matagal na panahon na pangingibang bansa, wala man lang pinagbago ang kanyang bayan. Kung ano ang siya niyang iniwan, ay ito rin ang kanyang natunghayan sa kanyang pagbabalik. Mababakas na ala man lang pinag-unlad ang bayang iyon. Habang naglalakad ay nag-iisip din si Ibarra sa sinapit ng ama. Sinundan siya ni Tinyente upang kwentuhan ng tungkol sa kanyang ama. Si Don Rafael ay isa sa pinaka-mayaman sa bayan ng San Diego, matulungin at maraming nagmamahal. Sa kabila ng kanyang kabaitan ay marami ring naiinggit dito, kabilang na ang mga pari sa simbahan- sa pangunguna ni Padre Damaso. Dahil sa ganitong sitwasyon, minabuti ng Don na hindi mangumpisal, bagay na lalong ikinagalit ng mga pari. May isang Kastila doon na walang kaalam-alam, palaboy, at pinag-kakatuwaan ng lahat. Hinirang ito ng Don bilang kulektor. Isang araw, hindi nakapag-pigil ang kolektor sa mga batang nagtatawa sa kanya kaya't inakma niyang saktan ang mga bata. Kumaripas ng takbo ang mga bata at ng hindi niya maabutan, binalibag niya ng baton at tinamaan ang isa. Tumumba ang bata at walang awang pinagsisipa ito ng artilyero. Nakita ito ni Don Rafael at inawat niya ang artilyero. Ayon sa mga sabi-sabi, sinaktan ni Don Rafael ang Kastila hanggang sa kakapalag nito ay tumama ang ulo sa malaking bato. Tinulungan ni Don Rafael ang bata, ang Kastila naman ay sumuka ng dugo at natuluyang mamatay. Nagkaroon ng imbestigasyon ang mga guardia sibil, ikinulong si Don Rafael at dito na naglabasan ang mga lihim niyang kaaway. Kabilang sa mga paratang sa kanya ang pagiging erehe at pilibustero, pangangamkam ng lupain at iba pang ilegal na paraan sa pagpapayaman, ang pagbabasa ng El Correo de Ultramar at iba pang ipinagbabawal na babasahin, pagtatago ng mga sulat at larawan mula sa isang binitay na pari, pakikipagkaibigan at pagkupkop sa mga tulisan at pagsusuot ng Barong Tagalog. Ang dating mga kaibigan ng Don ay nangawala at tumalikod sa kanya. Tanging si Tinyente Guevarra lamang ang naging kakampi ni Don Rafael, sa kabila ng paniniwala ng taong bayan na ang Tinyente ay nasisiraan ng bait. Si Tinyente rin ang humanap sa Kastilang abugado ayon na rin sa pakiusap ni Don Rafael. Mahusay ang abugadong ito ngunit nagsulputan sa kung saan saan ang kanyang mga kalaban hanggang ang kaso ay tumagal at naging masalimuot. At ang masaklap ay hindi pa man tapos ang paglilitis, siya ay nakakulong na at nagdadanas ng hirap sa loob ng rehas. Ang mga pangyayaring ito, kasabay ng hirap na nararanasan ay labis na nakaapekto sa Don kung kayat ito ay nagkasakit. Tuluyan na itong namatay sa loob ng bilangguan at ni wala man lang nakiramay na kapamilya o kaibigan.”

“Ang ikaapat na kabanata ng Noli Me Tangere ay tungkol sa pagiging erehe at pilibustero diumano ni Don Rafael Ibarra. Ang buod ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Kabanata 4. Inilalahad sa pahinang ito ang mga tauhan sa kabanata at mga gabay sa pag-aaral.

MGA TAUHAN:
Don Rafael Ibarra - likas na matulungin sa mahirap at mga naaapi. Dahil sa pagtulong nito sa isang batang binubugbog ng Kastila, sinamantala ito ng kanyang mga kaaway upang maparatangan ang Don
Padre Damaso - kura paroko sa bayan ng San Diego at mapagbalatkayong kaibigan ni Don Rafael. Walang awa niyang sinira ang reputasyon ng kanyang kaibigan Tinyente Guevarra - Ang naging susi kung paano nalaman ni Ibarra ang mga paghihirap ng kanyang ama habang siya ay nag-aaral ng medisina. Ito rin ang nag-iisang tumulong sa kanyang ama sa kabila ng pagtalikod ng lahat.

MGA GABAY SA PAG-AARAL:

Ano ang kahulugan ng erehe at pilibustero? Marapat nga bang tawagin si Don Rafael na isang erehe at pilibustero?

Ano ang mapupulot na katangian sa katauhan ni Don Rafael?

Ano ang gagawin mo kung makikita mo ang isang bata na walang awang sinasaktan ng isang matanda, katulad ng nasaksihan ni Don Rafael?

Ano sa tingin mo ang dahilan bakit may mga kasulatan o babasahing ipinagbabawal ang mga prayle?

Anong uri ng hustisya mayroon sa bayan ng San Diego ng mga panahong iyon? Nangyayari pa ba sa kasalukuyan ang mga ganitong sitwasyon?”

Do you guys mind taking a look on my under construction book that I had publish entitled "Wingless" it would be great hearing your opinions about it SALAMAT

Sorry for not updating for so long but I promise you I'll continue publishing parts. School is kinda hectic sorry ^~^

Noli me tangereTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon