create; 
AB Political Science;

joined 09.24.15 •
  • PH
  • JoinedSeptember 24, 2015Stories by ynativity
Academy for the Peculiar (Absconditum #1) by ynativity
Academy for the Peculiar (Absconditum #1) #76 in Fantasy
Catheria Rions never wished for more. Kuntento na siya sa kung anong meron siya, kahit marami siyang wala. Her only wish is to get herself out of the world wherein she doesn't belong - that's what she thought. Unti...
Tuwing Alas Kwatro by ynativity
Tuwing Alas Kwatro Teen Fiction
Tuwing alas kwatro, pagkatapos ng klase, magkikita sila at sabay na maglalabas ng sama ng loob sa buhay. Tuwing Alas Kwatro Started: October 28, 2016 Ended: ©ynativity
Academy for the Enchanted (Absconditum #2) by ynativity
Academy for the Enchanted (Absconditum #2) Fantasy
Nobody gets in Imogen Versutus' way, an outcast, yet superior woman who can make anyone stay in a hospital for a week. Mananatili nga ba ang lahat sa normal na ikot ng buhay niya kung may matutuklasan siyang kakaib...