"Manners maketh man" _ Galahad.
---
Fangirl.
Languages: Vietnamese, English, Chinese.
  • Việt Nam
  • JoinedJanuary 26, 2016


Following


Stories by Duy Ngã
[DN] Man Hoang ký sự _ Kỵ Kình Nam Khứ by xduyngax
[DN] Man Hoang ký sự _ Kỵ Kình Nam...
Tên gốc: Phản phái tha quá phận mỹ lệ _ 反派他过分美丽. (Tạm dịch: Nhân vật phản diện thật quá tuyệt sắc.) Tên biên...
ranking #5 in mỹcường See all rankings
[DN][Hoàn] Bình Mật Ong _ Nhất Cá Mễ Bính by xduyngax
[DN][Hoàn] Bình Mật Ong _ Nhất Cá...
Tên gốc: Phong Mật Quán Tử _ 蜂蜜罐子. (Tạm dịch: Bình Mật Ong.) Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính _ 一个米饼 Thể loại: tự ti...
ranking #23 in đammỹ See all rankings
Tổng hợp Review QT by xduyngax
Tổng hợp Review QT
Tổng hợp Review QT (chưa edit vào thời điểm post) của Duy Ngã. Hòng dụ dỗ các editor nhảy hố :))) ---- Link t...
ranking #386 in review See all rankings
2 Reading Lists