"Manners maketh man" _ Galahad.
---
Fangirl.
Languages: Vietnamese, English, Chinese.
---
Nhà chính: https://blmd132.com/
  • Việt Nam
  • JoinedJanuary 26, 2016


Following


Stories by Duy Ngã
[DN] Ánh Trăng Trong Lòng Hắn _ Sơ Hòa. by xduyngax
[DN] Ánh Trăng Trong Lòng Hắn _ Sơ...
Tên gốc: Tha Đích Bạch Nguyệt Quang _ 他的白月光。(Tạm dịch: Ánh Trăng Trong Lòng Hắn) Tác giả: Sơ Hòa _ 初禾。 Thể lo...
[DN] Thứ Tử Quy Lai _ Ôn Mộ Sinh. by xduyngax
[DN] Thứ Tử Quy Lai _ Ôn Mộ Sinh.
Tên gốc: Thứ Tử Quy Lai _ 庶子归来 (Tạm dịch: Con thứ trở về.) Tác giả: Ôn Mộ Sinh _ 温暮生. Thể loại: trung khuyển...
[DN] Trước khi ly hôn _ Mạn Mạn Hà Kỳ Đa by xduyngax
[DN] Trước khi ly hôn _ Mạn Mạn Hà...
Tên gốc: Ly hôn chi tiền _ 离婚之前 (Tạm dịch: Trước khi ly hôn) Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa _ 漫漫何其多 Thể loại: Thờ...
1 Reading List