"Manners maketh man" _ Galahad.
---
Fangirl.
Languages: Vietnamese, English, Chinese.
---
Nhà chính: https://baylanmotdem132.wordpress.com/
  • Việt Nam
  • JoinedJanuary 26, 2016


Following


Stories by Duy Ngã
[DN] Trước khi ly hôn _ Mạn Mạn Hà Kỳ Đa by xduyngax
[DN] Trước khi ly hôn _ Mạn Mạn Hà Kỳ Đa #397 in General Fiction
Tên gốc: Ly hôn chi tiền _ 离婚之前 (Tạm dịch: Trước khi ly hôn) Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa _ 漫漫何其多 Thể loại: Thờ ơ cấm dục ảnh đế công x ngây thơ si tình tiểu thịt tươi thụ, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt, tìn...
[DN] Ánh Trăng Trong Lòng Hắn _ Sơ Hòa. by xduyngax
[DN] Ánh Trăng Trong Lòng Hắn _ Sơ Hòa. #471 in General Fiction
Tên gốc: Tha Đích Bạch Nguyệt Quang _ 他的白月光。(Tạm dịch: Ánh Trăng Trong Lòng Hắn) Tác giả: Sơ Hòa _ 初禾。 Thể loại: mất trí nhớ (nên có phần) tra công x si tình dương quang thụ (thương nhân x đặc chủng), cường cường...
[DN] [Full] Rồng x Rồng _ Bát Bát by xduyngax
[DN] [Full] Rồng x Rồng _ Bát Bát Romance
Tên gốc: Long Luyến Long - 龙恋龙. Tác giả: Bát Bát - 趴趴. Thể loại: xuyên không, hài, đoản, 1×1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. (10c) Tình trạng bản dịch: Hoàn. Editor: Seven Oxox. Beta: Pas Demander. Link gốc: https:...
1 Reading List