• JoinedJune 4, 2016Stories by thepuer_
[Chuyển Ver] [KookGa]  Bạn Cùng Phòng Tình Thú Ký Sự by veevermind
[Chuyển Ver] [KookGa] Bạn Cùng Ph...
Tên gốc: Triều Thấp Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Editor: Mr.Downer Raw & QT: Kinzie3012 Thể loại: Hiện đại...
+3 more
[Chuyển Ver] [AllGa] Yoongi Hoàng Đế Và 7 Sắc Lang Đại Thần by veevermind
[Chuyển Ver] [AllGa] Yoongi Hoàng...
Tên gốc: Dương Hoàng Đế Vs Bảy Con Lang Đại Thần Tác giả: Thần Luyến Phong Thể loại: xuyên qua, NP (1 thụ 7...
[Chuyển Ver] [TaeGi]  Ngàn Năm Hoa Nở, Ngàn Năm Hoa Tàn by veevermind
[Chuyển Ver] [TaeGi] Ngàn Năm Hoa...
Tên gốc: Diễm quỷ Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), quang quái lục ly (có qu...
+7 more
1 Reading List