مخطوبة_ الخاص مغلق _

بّــمِــفُـرَدُيّ آسًــقَـطٌـ وُآنٌـجَ ــوُ آنٌـحً ــنٌـيّ وُآسًــتُـقَـيّـمِـ لَآ تُـقَـتُـرَبّـ ...🐆🔥مِـرَآتُ آلَبّـشّـرَ بّـعَيّوُنٌهِ حً ـچيّهِ يّصِـيّرَ
مِـوُ كَلَ آلَسًـوُآلَفُ وُآضـحً ـهِ بّـصِـوُتُهِ
.
  • JoinedJuly 12, 2020