‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
ㅤㅤ ۪ 𝅄 ♡ ۪ ݁ ‎‎ ‎ ♱‎ ‎ ۪ ݁ 𓈒 ‎ ‎ ‎ ‎ ♡
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ˚ . ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎𝑎tlas,‎ ‎ ‎ ‎ ❛‎ ‎ ‎ the prince ‎ ‎ ❜  ۪  𝆬   ⋆
‎ ‎ ‎ 1'71cm.‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ royal.‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ amante de la filosofía.
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ 𝅄 ‎ ‎ 𓈒 ۫ ‎ ‎ ‎ ⊹ 𓈒‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ⭒͡ ۫
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎‎ ‎ ‎ ⊂⊂ ・) ‎ él,‎ ‎de enseñanzas furtivas. ིㅤ 𝅄
 ‎ ‎ ‎/  |‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ hijo del principito. ‎ ‎ curioso.
‎ ‎⊂___u‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎gentiles sonrisas, príncipe estelar.
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
  •  ⠀ ⠀ ⠀rubio, posee cabellos albinos por causas que sólo aquél joven príncipe conoce.
  • JoinedJuly 25, 2022


Last Message
starorbit starorbit Sep 17, 2023 04:07AM
‎ ..‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ✴‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ °    ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ .‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ☪ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ —...
View all Conversations